Läsvärt vecka 37, 2013

1. Cass Sunstein resonerar kring knapphet utifrån boken Scarcity av Mullainathan och Shafir.

2. Helena Svaleryd reder ut vilka antaganden som ligger bakom regeringens sänkning av restaurangmomsen.

3. David Autor och David Dorn om hur teknologisk utveckling påverkar arbetslivet.

4. Joel Mokyr ifrågasätter att den teknologiska utvecklingen kommer att mattas av.

5. Matt Taibbi om kreditvärderingsinstitutens roll i finanskrisen.

6. Tänk klart och skriv enkelt, lyder Michael Billigs uppmaning till akademiker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: