Nytt nummer: Ekonomisk Debatt nr 1 2013

Idag kommer ett nytt nummer av Ekonomisk Debatt ut, med kortversioner av utvalda uppsatser presenterade vid den nationella konferensen i nationalekonomi i höstas. Frågor som behandlas är: Varför driver facket låglönepolitik? Hur reagerar väljare på skatteförändringar? Rör det sig i (förmögenhets-)toppen? Hur påverkades ekonomiska utfall i Sverige av den spanska sjukan? Hur har pensionsreformen påverkat äldre arbetstagare? Hur stora är transaktionskostnaderna vid offentlig upphandling?

I ledarartikeln diskuterar Niclas Berggren behovet av en skattereform, och i foruminlägg diskuteras 3:12-reglerna, amorteringskrav på bolån och pedagogiska metoder i den nationalekonomiska utbildningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: