Praktiska råd i ekonometri eftersökes

Utvecklingen av nya statistiska teorier, modeller och analysmetoder pågår ständigt. Det är därför inte lätt för forskare och utredare som inte har ett specialintresse för ekonometri att hänga med, och risken finns därför att de metoder som används inte är de bästa tänkbara. I värsta fall är de direkt felaktiga. Men hur ska man få information om nya metoder och deras användning? Här är ett förslag.

I den brittiska akademiska tidskriften Oxford Bulletin of Economics and Statistics publiceras inte bara vanliga tidskriftsartiklar. Nästan varje nummer innehåller även en översiktsartikel under rubriken “praktikerns hörna” (practioners’ corner) där olika forskare ger praktiska tips och råd i statistisk och ekonometrisk analys. Varje artikel behandlar ett speciellt tema, och även om fokus kan bli ganska snävt finns hela tiden en ambition att den genomsnittlige läsaren ska kunna ta till sig ämnet. Här är ett smakprov från några nummer:

Det vore önskvärt om även vår nordiska akademiska tidskrift Scandinavian Journal of Economics – och kanske rentav även den svenska Ekonomisk Debatt – skulle överväga att inrätta en praktikerhörna (se även mitt tidigare förslag om ännu mer grundläggande översikter som vänder sig till studenter). I våra länder finns specifika förhållanden som förtjänar en anpassad ekonometridiskussion, t ex gällande våra omfattande registerdatabaser. Fallgroparna och möjligheterna i deras användning är flera och den ständiga metodutvecklingen gör dessutom att dessa förutsättningar hela tiden förändras. Behovet av praktisk vägledning i den senaste ekonometrin är därför stort, och en av de effektivare sätten att förmedla detta är via våra tidskrifter.

Comments

  1. Felix says:

    Den tackar vi för!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: