Ekonomipriset enligt Ekonomistas läsare

Enligt Ekonomistas läsare kommer 2014 års ekonomipris gå till Joshua Angrist, David Card och Guido Imbens för utvecklandet av ekonometriska verktyg för kausalanalys (19 procent av rösterna). Nästan lika många (18 procent) trodde dock att Philippe Aghion, Peter Howitt och Paul Romer får priset för att de utvecklat endogen tillväxtteori. På tredjeplats (13 procent) kom William Nordhaus och Martin Weizman för insatser inom miljöekonomi. Antal röster för övriga föreslagna kandidater återfinns i ursprungsinlägget. Klockan ett imorgon (måndag 13/10) får vi veta vem priset faktiskt går till.

Utöver de av oss föreslagna namnen hade ett par stycken föreslagit Thomas Piketty och Jean Tirole som pristagare. De andra egna förslagen från läsarna var Emmanuel Saez, Peter Taylor, Leo Jonker, Andreu Mas-Colell, Alan Kreuger, William Baumol, Michael Woodford, Elhanan Helpman, Daron Acemoglu, Jagdish Bhagwati, Bradford de Long och Larry Summers.

Comments

 1. Så precis hur Thomson Reuters gissat utifrån citeringsanalyser i kombination med vanliga subjektiva bedömningar. De tror på någon av följande tre:
  – Aghion & Howitt (endogen tillväxt)
  – Baumol & Kirzner (entreprenörskap)
  – Granovetter (ekonomisk sociologi).

  Thomson Reuters tror jag gissade rätt på Sargent-Sims så det är väl inte otroligt att de gör det igen, även om man kan konstatera att vi enbart hade ett av dessa pris i åtanke. Och fortfarande tycker jag det finns andra pristagare som är ännu mera värdiga i år.

 2. Kalle says:

  Tydligen är det någon som gissat helt strålande med sitt egna förslag 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: