Missriktat bankstöd till Spanien?

Just nu försöker EU:s ledare skramla ihop ett stödpaket till några spanska banker som hamnat i bankrutt. Men kritiker menar att detta stödpaket är felaktigt utformat på ett flertal sätt.

Kan (eller vill) Spaniens premiärminister Mariano Rajoy lösa krisen på egen hand?

Flera bedömare, bl a i Financial Times, befarar att stödpaketets 100 miljarder inte kommer att räcka. Därtill är skulderna alltför stora, även om den spanska fastighetsmarknadens utveckling är avgörande.

Men kanske mer oroande är att spanjorerna lyckats förmå EMU-länderna att ge sina skattebetalares stödpengar till den spanska regeringen (eller egentligen dess bankstödsnämnd FROB) istället för att sätta dem direkt in i banksystemet genom att köpa bankaktier. Lämpligheten i denna konstruktion ifrågasätts eftersom det ju faktiskt är den spanska regeringen, och centralbanken, som ligger bakom skapandet av de nu bankrutta megabankerna, resultatet av ihopsamlade problemfyllda småbanker (cajas). Problemet i Spanien är alltså delvis politiskt, och tron att samma politiker kan (eller ens vill) lösa de problem de själva skapat kan visa sig missriktad.

En sannolikt bättre krishantering (om än inte idealisk, som Jonas påpekat i ett tidigare inlägg) vore alltså att låta stödpengarna gå direkt in i banksystemet genom att köpa aktier i, och därmed i praktiken överta krisbankerna. De nya europeiska bankägarna skulle då få både insyn och möjlighet att övervaka de spanska bankerna. Att skilja dåliga och bra bankverksamheter kräver hårdhandskar; det lärde vi oss under vår egen finanskris för tjugo år sedan. Erfarenheterna från den amerikanska Paulson-planen (analyserade av två välkända finansekonomer), där stödpengarna just gick direkt in i banksystemet, talar också för en sådan modell.

Comments

 1. bjornabelsson says:

  Om skattebetalarna ändå får stå för förlusterna, vore det då inte bättre att även ta hand om vinsterna när bankerna går bra? Privatiserade vinster och socialiserade förluster verkar vara ett alldeles för bra upplägg för bankägarna. Och alldeles för dåligt för skattebetalarna.

  Litet grann av samma frågeställning som för atomkraften. När allt fungerar tar de privata företagen hand om vinsterna. Men smäller det (som i Japan) får skattebetalarna stå för (de enorma) förlusterna.

  Nån jävla ordning måste det väl vara även på kapitalismen?

  • Krille says:

   Om man ser till avkastningen på bankaktier och den inte särskilt imponerande utdelningen på desamma så verkar verkar de privatiserade vinsterna först och främst gå till de bankanställda.

   Din applicering av samma logik på kärnkraften är dock helt uppåt väggarna. I de allra flesta länder så är kärnkraften antingen statsägd från början alternativt så har de privata bolagen oändligt skadeansvar – dvs. man likviderar alla deras tillgångar vid en olycka. Det är ju precis detta man inte gör med bankerna vilket uppmanar till fortsatt risktagande.

   Eftersom det inte finns en försäkringsmarknad för olimiterat ansvar (och inte kan finnas) så är detta enda alternativet för många industrier med stor skadepotential – såsom exempelvis vattenkraften som aldrig ifrågasätts på samma sätt trots att skadeverkningarna av ett katastrofalt dammbrott på fel ställe vida överstiger försäkringslimiter och företagens värde. Dessutom är dammbrott betydligt vanligare än härdsmältor…

   • bjornabelsson says:

    Eftersom det ”oändliga” skadeståndsansvaret begränsas till det totala värdet av det risktagande företaget, må det vara en bank eller ett atomkraftverk, så är det ju en ganska liten oändlighet vi talar om. Jag tycker att det är moraliskt mycket suspekt att privata företag ska kunna ta risker som maximerar deras kortsiktiga vinster och låta skattebetalarna stå för notan om något går åt helvete. Både olyckan i Fukushima och bankkollapserna visar ju att det handlar om oerhört stora summor pengar.

    Och javisst, även tänkbara dammbrott borde hanteras enligt samma riskmodell som härdsmältor.

    Om man inte kan teckna obegränsade försäkringar betyder väl detta att privata företag inte ska tillåtas hantera risker som de inte kan försäkra sig för.

  • Krille says:

   I och för sig är jag den första att hålla med dig om att storskalig kraftproduktion bör drivas statlig regi inklusive kärn- och vattenkraft.

   Men att avkräva alla företag att de ska kunna vara skadeståndsansvariga upp till en i stort sett oändlig nivå hade fått till effekt att storskalig industri hade blivit i stort sett omöjlig att bedriva och att småskalig industri hade samlats hos stora konglomerat.

   En liten dammförening i Småland med sin damm som enda tillgång har givetvis inte täckning i företaget för värsta tänkbara olycka och att teckna en sådan försäkring hade, om det ens är möjligt, varit så dyrt att de i stort sett varit tvugna att sälja till ett storföretag som kan hålla risken huvudsakligen in-house.

   Förstår faktiskt inte hur du tänkt att en sådan ordning ska kunna fungera.

   • bjornabelsson says:

    Nu är väl värsta tänkbara scenario för ett dammbrott i en liten damm i Småland inte så våldsamt kostsamt, så jag har svårt att tro att det inte skulle vara möjligt att försäkra. Detsamma skulle jag tro gäller de flesta industriella verksamheter. Eftersom sannolikheterna är små för de värsta utfallen borde det vara en bra affär för aktörer med god likviditet att erbjuda sådana försäkringar.

    Det finns kanske någon statistik som redovisar olyckor med kostnader överstigande ett lämpligt antal miljarder dollar. Jag tror faktiskt inte att de är så väldigt många. Finns det någon där ute som vet?

  • Krille says:

   Givetvis är kostnaderna för ett mindre dammbrott i Småland försäkringsbara. De är däremot inte försäkringsbara till en rimlig kostnad för ett litet bolag som kommer tvingas försäkra risken nästintill från botten och upp.

   För Vattenfall som kan ta hela ansvaret på egen täckning är det givetvis inga problem.

   Men rimligtvis måste man väl i din värld ställa försäkringskraven utefter företagets värde? Ett litet bolag måste ta sin försäkring från en lägre nivå och tvingas ansvarsförsäkra betydligt mindre risker än ett stort företag?

   • Krille says:

    För övrigt så kan jag som just arbetande i försäkringsbranschen upplysa om att det inte riktigt är så enkelt som att små sannolikheter ger låga premier när det handlar om potentiellt ohyggligt stora skadeutfall – detta eftersom FI (och liknande) ställer krav på försäkringsbolagens reserver just utifrån de största potentiella utfallen. En tumregel för exempelvis propertymarknaden är att ingen enstaka risk ska hota mer än tio procent av reserven – casualtymarknaden har liknande regelverk.

    Därför är obegränsat försäkringsansvar omöjligt och väldigt stora risker med låg sannolikhet väldigt dyra eller till och med omöjliga att försäkra eftersom det driver upp reservkraven till ohållbara nivåer där det är omöjligt att få avkastning på dem.

   • bjornabelsson says:

    Nej, försäkringskravet ska inte baseras på företagets värde. Vare sig företag eller enskilda personer ska ge sig in i verksamheter som de inte kan ta det fulla ansvaret för. Att någon annan ska stå för risken kan aldrig vara en rimlig utgångspunkt. Därför ska inte verksamheter med stora risker och stora vinster skötas av privata företag. Verksamheter med stora risker och små vinster bör inte förekomma alls.

 2. Att bara klaga på bankernas obegränsade ansvar duger inte, när det finns en klar lösning. Det är att begränsa ansvaret genom bankdelning som faktiskt skall diskuteras i riksdagen den 19 juni. Kräv att regeringen och (s) stöder det med ett omedelbart krisprogram. Se min artikel: http://www.larouche.se/artikel/riksdagen-rostar-om-bankdelning-19-juni

 3. Ragnar Bengtsson says:

  Är det någon som vet påt ungefär hur mycket EU har betalat i stöd, nödlån mm som konsekvens av krisen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: