Patriarkatets förtryck

Förra veckan skrev jag om den dansk-norska doktoranden Jonas Hjorts forskning om sambandet mellan etnisk sammansättning och produktivitet. Att döma av diskussionen i kommentarstråden har detta ämne en väldig politisk sprängkraft. Minst lika kontroversiella är dock två andra studier av Hjort som bygger på en än mer osannolik randomisering — Hjort lyckades övertyga fem företag (blomsterplantager i Etiopien) att slumpa ut jobberbjudanden till jobbsökande!

I den ena studien visar Hjort tillsammans med sin medförfattare att kvinnor som (slumpmässigt) fick jobb löpte en större risk att bli misshandlade och psykiskt trakasserade av sina män. Sannolikheten att bli fysiskt misshandlad ökade med 8 procentenheter (eller 13 procent) och sannolikheten att bli psykiskt trakasserad ökade med 19 procentenheter (eller 34 procent). Författarna argumenterar vidare att effekten inte verkar bero på att män försöker stärka sin förhandlingsposition inom äktenskapet när kvinnan får ett jobb och därmed mer resurser, utan de drar slutsatsen att det beror på att männen blir provocerade av det brott mot rådande könsstrukturer som det innebär när kvinnan börjar förvärvsarbeta.

I den andra studien (se abstract här) studeras effekten av att män respektive kvinnor får anställningar. När kvinnor får en anställning leder det till att döttrarna tar över hushållsarbetet och ägnar 24 procent mindre tid i skolan, men däremot uppstår ingen sådan effekt när pappan får ett jobb. Sönerna däremot ägnar 10 procent mer tid i skolan oavsett om det är mamman eller pappan som får ett jobb (förmodligen på grund av familjens högre inkomst).

Detta är sannerligen inga upplyftande forskningsresultat och de visar med all tydlighet hur skoningslösa könstrukturerna i ett land som Etiopien kan vara.

Comments

 1. Ljung says:

  Nu har jag inte hunnit läsa hela uppsatsen, men finns det inte några etiska problem med ett experiment som leder till att försökspersonen utsätts för våld?

  • Dansk-norska doktorander är av naturen illvilliga, det vet ju alla!

   • Cosmoskitten says:

    Vetenskap kräver uppoffringar, ibland människooffer.

    Detta är dock inget mot vad okunskapen kräver.

 2. Ljung: Varför tror du att randomisering leder till att fler kvinnor blir utsatta för våld jämfört med något annat sätt att bestämma om vilka som ska få ett givet antal jobberbjudanden?

 3. Intressant forskning. Könsstruktur och förhållandet mellan han och hon handlar om makt, inflytande, fritid, pengar och alla annan som människor sträver efter.

 4. Utan att egentligen veta skulle jag kunna tänka mig att det kan finnas anledning att vara skeptisk mot den statistiska signifikansen.

  Med tanke på att de utfall som studeras känns relativt aparta misstänker jag att man slumpade ut jobben och därefter samlade in data på rätt många utfall (som man tenderar att göra, för att man vill skriva flera uppsatser om inte annat). Man bör därför vara lite orolig för att det som redovisas är skattningar för det som råkade visa sig vara signifikant.

  För att man ska kunna tro på inferensen i studier av denna typ bör ju studien egentligen redovisa vilka utfall man tänker studera redan innan experimentet utförs. Se t ex diskussionen om publikationsbias här:

  https://ekonomistas.se/2012/02/23/mer-om-publiceringsbias/

  Slutsatsen av det är väl, antar jag, att resultaten ska ses som intressanta men tas med en nypa salt tills de har replikerats.

  • Jag tänkte på samma sak när jag läste studien, men jag fann det åtminstone betryggande att det verkade vara en ganska detaljerad enkät — att göra lika detaljerade enkäter på en massa områden förefaller inte görligt. Men vi kan inte veta utan att fråga Hjort själv (jag träffade honom för några veckor sedan, men vi hann inte prata så mycket om de här studierna).

  • Tysken says:

   Verkar osannolikt. Gissar att han var intresserad av hur maktförhållanden förändras beroende på relativinkomster inom familjen. En första ordningens fråga med solid teoretisk bakgrund och som dessurom har studerats flitigt tidigare. Därför jag skulle finna det konstigt om han inte började med att kolla på dessa utfall snarare än att han har leta efter signifikanta estimat och av slump hittat några för ett antal obskyra utfall.

 5. Javisst! Studien understryker patriarkatets förtryck.

 6. Detta låter inte så underligt, utan mycket välbekant. Människans natur är vad den är, och ofta inte vad vi önskar den vore. Det skrivs lite om detta i läroböckerna om evolutionär psykologi av Buss och av Gaulin&McBurney.

  Homicide av Daly&Wilson tar upp detta. Bästa introduktionen skulle jag tro är “Taking Sex Differences Seriously” av ekonomen Steven Rhoads. Anne Campbell “A Mind of Her Own” är också bra.

  Pascal Boyer diskuterar i “Religion Explained” varför det blir ett sådant extremt patriarkat i vissa kulturer. Om stammen/klanen definieras som, och endast som, de som härstammar på fädernet blir otro inte bara något som angår kärnfamiljen, utan något som angår alla. Skulle det visa sig att en anmoder varit otrogen skulle hundratals människor kunna förkastas av resten av samhället. Att låsa in kvinnor blir då en allmän angelägenhet.

  För att stämma i bäcken: Att något är “naturligt” betyder inte att det är bra, rekommendabelt eller något man ska acceptera. Böldpest och kolera är naturliga företeelser.

 7. Det patriarkala förtrycket är globalt. Alltså inklusive vårt eget samhälle. Studerar vi vår egen historia så förstår vi att så är fallet. Eller förstår vi inte det?

 8. Svante says:

  Om jag räknar rätt var det 61,5% av kvinnorna i kontrollgrupppen som blev fysiskt misshandlad av sina män. Det är skrämmande nog bara det!

Trackbacks

 1. […] dn svd Präster Kvinna i Israel Patriark […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: