Systemskifte i skattepolitiken

Har alliansregeringens politik inneburit ett systemskifte eller ej? Det finns inget entydigt svar på denna viktiga fråga eftersom den förda politiken ser olika ut inom olika områden. Men i ett fall verkar ett systemskifte ändå ha ägt rum: inkomstskattepolitiken.

Om man tittar på regeringens reformer under den senaste mandatperioden är en av de i särklass viktigaste sänkningen av inkomstskatten för förvärvsarbetande, dvs jobbskatteavdraget. I fyra etapper har skatten sänkts med hela 70 miljarder kr, vilket är en mycket betydande summa. Regeringen har även sänkt några andra skatter som t ex arbetsgivaravgiften (sänkts en procentenhet och halverats för ungdomar), fastighetsskatten (reformerats) och förmögenhetsskatten (slopats).

Vad säger oppositionen om skattesänkningarna? Svaret står att finna i de rödgrönas gemensamma vårbudgetmotion där deras skattepolitik de kommande åren lades fram. Och dokumentet innehåller inga planer alls på någon återställare av alliansens inkomstskattesänkningar, vilket Andreas Bergh och Henrik Jordahl nyligen visade i en FORES-rapport. De rödgröna föreslår en mindre utfasning av avdraget i höga inkomstskift på 2 mdr (se Martins Ekonomistas-inlägg om detta). Mer betydande är att de vill avskaffa ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften.

Slutsatsen är att ett systemskifte verkar ha ägt rum i skattepolitiken. Regeringen har kraftigt sänkt inkomstskatten och oppositionen låter den stå kvar. Även i den offentliga debatten syns systemskiftet i synen på skatterna. När SACO nyligen presenterade en skatterapport som i skarpa ordalag ifrågasatte den statliga inkomstskattens existens hördes inga motargument från oppositionen eller övrigt vänsterhåll. Däremot kom positiva och skattekritiska reaktioner från ledarartiklar i SvD och Sydsvenskan.

Vilken är då anledningen till oppositionens tystnad i denna fråga? Härom kan vi förstås endast gissa. En möjlighet är att de rödgröna helt enkelt inte vill höja inkomstskatterna och att även de anser att skatten tidigare var för hög. Eller så vill de höja skatten, men de saknar bärkraftiga argument för en sådan politik.

En konsekvens av systemskiftet i skattepolitiken är att om alliansen vinner valet är det mycket troligt att vi kommer att få se ytterligare skattesänkningar. Värnskatten avskaffas nog direkt efter valet och kanske kommer även den statliga inkomstskatten reduceras, kanske rentav elimineras  en halvering, eller kanske rentav eliminering, av den statliga inkomstskatten skulle inte förvåna. Är det systemskifte så är det.

Comments

 1. Joakim Skoog says:

  Slutsatsen går i tydlig polemik med Reinfeldts tal i almedalen, även om det givetvis är rimligt att skattesänkningar genomförs senare i nästa mandatperiod om alliansen sitter kvar.

 2. Olof Johansson-Stenman says:

  Men båda är helt i linje med strategin så långt, att i retoriken lägga sig unikt långt till vänster för att i praktiken kunna genomföra betydligt mer långtgående skattesänkningar är tidigare borgerliga regeringar.

 3. Thomas Jansson says:

  Att gå till val med löften om större förändringar (höjningar så väl som sänkningar) av inkomstskatten anses numera inte vara en klok valstrategi. Att (m) nu går ut och gör ett nummer av att inte vilja förändra skatterna ligger helt i linje med detta. Av samma skäl ligger de rödgröna lågt med förslag om höjningar. Vad som sedan sker under den kommande mandatperioden är en annan sak.

 4. Andreas says:

  Bra inlägg!
  Hoppas värnskatten avskaffas. Eftersom värnskatten enligt professor Peter Birch Sørensen orsakar en nettoförlust för statsinkomsterna så vore det ju fullkomlig skandal om den inte avskaffades. Men vänstern tycker väl att nettoförluster är bra för välfärden..

 5. Jarl says:

  Ah Peter Birch, då är det ju så gott som empiriskt belagt innan det är empiriskt belagt. Auktoritetstro när den är som bäst.

  • Andreas says:

   Det är ju lite svårt att få någonting empiriskt belagt innan det är utfört eller hur? Jag tror mer Birch och alla andra nationolekonomer än jag tror på dig eller nån kommunist som vill ha skatter bara för sakens skull..

 6. Joakim Skoog says:

  Men det är väl knappast kontroversiellt att påstå att värnskatten innebär en nettoförlust? Det brukar de flesta vara överens om.

 7. Avlant Nilsson (s) says:

  Anders Borg talande under seminariet “Hemmafruarna har tagit slut – vem ska arbeta ihop pensionerna?” i Almedalen väldigt väl om värnskatten, han menade att den troligen inte påverkar arbetsutbudet och han var mycket tydlig med att Saco inte borde ha några åsikter om den skatten eftersom en mycket liten andel av deras medlemmar berörs av den. Däremot flaggade han för en höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt så om Reinfeldt bryter löftet om att inga skatter kommer sänkas första året så är det troligen där skiftet kommer att ske. Om Borg får bestämma iaf.

 8. Andreas says:

  Vad är anledningen till att det finns en statlig inkomstskatt överhuvudtaget?

  Angående värnskatten så tycker jag inte att Borg säga till folk vad de ska ha åsikter om..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: