Hjärtskärande finanskriser

Att finansiell oro och ibland rentav panik inte är bra för den finansiella hälsan är välkänt. Men att bankkriser också kan vara hälsovådliga, rentav dödliga, är mindre känt. En ny studie publicerad i medicintidskriften Globalization and Health visar att så kan vara fallet.

Det är nationalekonomen Chris Meissner som tillsammans med två epidemiologer studerat huruvida inträffandet av en bankkris påverkar antalet hjärtrelaterade (kardiovaskulära) dödsfall i ett land. Forskarnas har kopplat samman historiska bankkrisdata med Världshälsoorganisationens globala mortalitetsdatabas som innehåller uppgifter om antalet dödsfall och deras orsaker per år och land sedan 1960.

Resultaten visar att en bankkris i ett land är förknippad med en kortsiktig ökning av antalet hjärtfelsdödsfall med 6,4 procent efter att effekter från bl a övrig ekonomisk utveckling, inflation, utbildningsnivå och oobserverade lands- och årsinfluenser rensats ut. Särskilt stor förefaller effekten vara i utvecklingsländer där de hjärtrelaterade dödsfallen ökade hela 26 procent under år med bankkriser.

Även om resultaten ska tas med en nypa salt (data är alltför aggregerade för att mer kvalificerade epidemiologiska slutsatser ska kunna dras) är de i linje med tidigare studier som funnit att yttre påverkan från t ex krig, jordbävningar eller terroristattacker kan öka dödsfrekvensen hos hjärtsjuka patienter.

Med andra ord har Anders Borg och Stefan Ingves nu inte längre enbart ekonomiska utan också folkhälsorelaterade skäl att förhindra att svenska banker går omkull.

Comments

 1. Inte så förvånande, men jag hade också förväntat mig att man skulle se en uppgång i antalet självmord i samband med finansiella kriser. Någon som vet?

 2. Mikael says:

  Om jag minns rätt visar merparten av litteraturen att en lågkonjunktur är associerat med ökat antal självmord, framföralt bland personer i arbetsför ålder och bland män.

  Det finns omfattande forskning om konjunktureffekter och hälsa. I USA har Cris Ruhm i flera artiklar fått resultat (publicerat i QJE, JHE m fl) att lågkonjunkturer (inte samma sak som en bankkris iofs) är bra för hälsan i USA (färre hjärtattacker m m). Vi tenderar ju t ex att dricka mindre alkohol i lågkonjunkturer.

  Å andra sidan finns det motsatt resultat också i flera artiklar (lågkonjunktur dåligt för hälsan). Gerdtham och Johannesson gjorde något liknande i Sverige (individdata kopplat till konjunkturindikatorer) och om jag minns rätt fann de mycket få samband, om ens några. Som alltid när det gäller den här typen av data och metod är resultaten skakiga, vilket man ju bör ha med sig.

 3. Mikael says:

  Sen minskar dödsfallen i trafikolyckor och andra olyckor i lågkonjunkturer, vilket tenderar att vara väldigt robusta resultat i flera olika studier.

  Så det finns positiva aspekter av sämre tider!

 4. Mikael says:

  Sorry för spamvarning, men Gerdtham & Johannesson fann samma sak i Sverige för män…nedgångar i ekonomin ökar antalet dödsfall i hjärtsjukdomar (bortse från min kommentar ovan).

 5. Martin says:

  Om krisen skulle utvecklas till ett riktigt kaos och kamp för överlevnad skulle detta kanske kunna minska självmordsfrekvensen. (därmed inte sagt att det vore önskvärt)

  Har man fullt upp med att försöka överleva har man inte tid med att begå självmord. Den psykiska ohälsan sprungen ur vårt moderna valmöjlighetssamhälle är rätt fascinerande att blicka djupare i. Huh nu måste jag välja elbolag till min nya lgh eftersom staten tydligen inte kan styra upp något miljövänligt och bra till mig. Men det här med två elbolag?! Göteborg energi som nätleverantör och sedan en elhandlare på det. Dubbelt krångel! Jävla U-land!

  Oj vad jag fösvann från ämnet…

 6. Erik Grönqvist says:

  Jag tror att det är incidensen av kardiovaskulär problem som leder till bankkriser…

 7. Är det inte hjärtproblemen som leder till finanskrisen?
  Vilket kom först hönan eller ägget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: