Ingen brist på pengar

Enligt DNs huvudledare idag har brist på pengar fått bankerna att strama åt utlåningen till de svenska småföretagen. DN menar att en obligatorisk bankgaranti skulle lösa problemen. Resonemanget haltar. En obligatorisk bankgaranti skulle visserligen göra att bankerna lättare kan låna pengar av varandra. Men Riksbanken har trätt in som en extramarknad och erbjuder solventa affärsbanker i princip obegränsad tillgång på pengar.

Problemet är att affärsbankerna har, eller är oroliga att få, brist på eget kapital. De är därför ovilliga att ta stora risker. En ökad tillgång på likviditet kommer knappast att påverka detta solvensproblem.

Notera 1: En obligatorisk bankgaranti kan förstås vara motiverat av andra skäl.

Notera 2: Tidigare i veckan påpekade John Hassler i Affärsvärlden att vi ännu inte har sett tydliga tecken på en minskad bankutlåning i Sverige. Jag misstänker dock att det döljer sig en del bakom de aggregerade siffrorna och, vilket både han och DN antyder, att utlåningen till småföretagen har stramats åt mer än vad som är motiverat av bankernas normala riskbedömningar. Åtgärder för att underlätta finansieringen av småföretag kan då vara motiverade. Regeringens nyligen aviserade tillfälliga skatteuppskov är ett exempel på sådana åtgärder.

Comments

  1. Micke says:

    Är också trött på snacket om bankernas brist på pengar. Under hösten ska utlåningen till företag ökat med 1 %.
    De som har problem är de som vill låna 100 % av köpeskillingen på villan/lägenheten och de som är underleverantörer till fordonsindustrin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: