Jaså, finns det skillnader mellan kommunerna

I dagens DN Debatt konstaterar Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder att det finns stora skillnader mellan äldreomsorgen i olika kommuner. Är jag förvånad? Nej, knappast. Jag hade varit mer förvånad om alla kommuner hade haft samma servicenivå

I och med ÄDEL-reformen 1992 decentraliserades ansvaret för äldreomsorg från landstingen till kommunerna. Ett av motiven till att decentralisera verksamheter är en önskan om att bättra anpassa verksamheten till lokala preferenser, prioriteringar och förutsättningar. Om vi tror att dessa skiljer sig åt, vilket vi väl gör när vi decentraliserar, kommer därmed med nödvändigthet skillnader att uppstå.

Är dessa skillnader bra eller dåliga? Enligt den klassiska Tiebout-modellen så sorterar individer in sig efter sina preferenser i olika kommuner som tillhandahåller en lämplig mix av service och kommunalskatt. Skillnader mellan kommuner skulle enligt denna modell hjälpa till med att få invånarna att avslöja sina sanna preferenser för varor som är gemensamt finansierade och därmed höja effektiviteten.

Ett problem med Tiebout-modellen är naturligtvis att den bygger på att invånarna faktistk känner till de olika serviceutbuden när de gör sina val. Detta är något som man starkt kan ifrågasätta. Därför är den Äldreguide som nu skapats ett välkommet inslag i den decentraliserade äldreomsorgen. Är det däremot så att man vill undvika skillnader till varje pris, så är lösningen på problemet givet: Centralisera!

Comments

  1. Är inte ett annat problem med Tiebot-modellen att den bortser från de fasta kostnader som är förknippade med att flytta? Kommer verkligen åldringarna att flytta till orter med bättre omsorg? Jag är emellertid lite osäker på detta – det kanske räcker att någon på marginalen är villig att flytta.

    Sedan är det naturligtvis underligt att alla skillnader framhålls som problem samtidigt som man i andra sammanhang klagar på att “Stockholm” bestämmer allt. En enkel tumregel borde väl vara att verksamhet med starka nationella mål om likabehandling finns och där de lokala förhållande skiljer sig lite ska centraliseras. Skolan borde enligt denna tumregel vara centraliserad då de nationella målen är så stora (dock skiljer sig förutsättningarna delvis åt mellan olika kommuner). De nationella målen i äldreomsorgen finns naturligtvis, men de är inte alls lika starka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: