Bush – miljöpresidenten?

Det som känns mest hopplöst med klimatfrågan är dess genuint globala karaktär. Om någon minskar efterfrågan på fossila bränslen kommer priserna att sjunka. När priserna sjunker kommer någon annan att konsumera mer. Kanske inte exakt lika mycket mer, men å andra sidan stannar koldioxid så länge i atmosfären att skillnaden troligtvis inte är särskilt betydelsefull. Om denna problematik skriver EEAG vilket refereras i dagens DN.

Alltså är de mest effektiva klimatåtgärderna antagligen att minska utbudet av fossila bränslen, inte att påverka efterfrågan. Idealt borde klimatpolitiken därför gå ut på att köpa upp fossila bränslereserver och sedan se till att dessa inte används. Då detta låter både dyrt och svårgenomförbart är det frågan om det finns några alternativa sätt att uppnå samma sak?

Kanske är det att föra ett lågintensivt och utdraget krig i oljerika regioner? Det borde ju funka. Mycket riktigt har oljepriserna nästan tredubblats sedan USA anföll Irak.

Al Gores engagemang i all ära, men frågan är om han hade lyckats med vad Bush helt faktiskt – och får man gissa, helt oavsiktligt – åstadkommit för att minska den globala uppvärmningen?

Comments

 1. Tanken att det är utbudet som måste regleras, inte efterfrågan, var också något som Hans-Werner Sinn tryckte starkt på på förra årets IIPF-möte (International institute for public finance) i Warwick.

 2. Det är Sinn som ligger bakom kapitlet i EEAG-rapporten. I sista delen av kapitlet i EEAG-rapporten listar han förslag på lösningar. Ett de mer pikanta förslagen är motsatsen till vad Jonas skämtsamt föreslår, nämligen att försöka trygga de äganderätterna för diktatorer och andra som sitter på stora oljekällor. I så fall skulle de ha mindre starka skäl att pumpa upp olja idag eftersom de känner sig säkra att de kontrollerar resurserna i framtiden också…

  “It is not José Manuel Barroso or Angela Merkel but people like Hugo Chavez, Vladimir Putin and his oligarchs, Mahmud Ahmadinejad or Muammar al-Gaddafi who determine how quickly the oil is extracted and how quickly the world is warming up.”

  Det Sinn pekar ut som den enda egentliga lösningen är att skapa globalt monopol på konsumtion av koldioxid, exempelvis genom utsläppsrätter som täcker alla länder. Något annat han pekar ut är att se till att motverka skövlingen av skog och helst se till att beskogningen ökar i världen. Det tar oss dock inte hela vägen. Sinns kapitel i EEAG-rapporten är onekligen mycket dyster läsning…

 3. Och vi borde alla krama OPEC för allt vad denna organisation gjort för miljön.

 4. Arvid Fredenberg says:

  Krig, monopol och karteller i all ära, men om problemet är att priset är för lågt så borde en skatt kunna ge samma effekt. Till skillnad från krig, monopol och karteller så genererar dessutom en skatt skatteintäkter som kan användas till att, tja t.ex “köpa upp fossila bränslereserver och sedan se till att dessa inte används.”

 5. Arvid: Problemet är att man måste beskatta extraktionen av fossila bränslen, vilket svårligen låter sig göras då man inte har lagstiftad rätt att beskatta andra länder. Se Roberts inlägg ovan.

 6. Jag förstår inte varför man behöver beskatta extraktionen av fossila bränslen, varför skulle det inte räcka att beskatta användandet av fossila bränslen, givet att man höjer den skatten *ordentligt*? (dvs inte så lite att konsumtionen kan flyttas över till någon annan) Och om det leder till, som du skriver i blogginlägget ovan, att priserna ändå sjunker, så får man höja skatterna vart efter.

 7. Marcus: Tänk dig ett utbud av fossila bränslen som är helt okänsligt för priserna. Om du beskattar konsumtionen kommer priserna som producenten får att falla, men det påverkar inte utbudet. Utbudet är dock inte helt prisokänsligt, men å andra sidan har vi inte heller en global skatt på CO2 vilket förefaller vara det du förespråkar. Du är inte ensam, men det verkar vara ytterst svårt att enas om detta. Vad som händer med en konsumtionsskatt är att konsumtionen flyttas till andra länder vilket ju inte är särskilt meningsfullt. Jag tror förresten jag hade fel i att extraktionen skule beskattas, det krävs nog någon annan åtgärd. Måste läsa mer vad EEAG säger.

 8. Bildbeviset på Bush som miljöpresident återfinns här:

  http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=389×2974182

  Rimligen innebär detta också att den militanta islamismen är den mest framgångsrika miljörörelsen idag.

 9. Ok, tack för din förklaring Jonas. Jo jag skulle vilja se en global koldioxidskatt, men är också medveten om hur svårt det är att genomföra rent praktiskt.

Trackbacks

 1. […] Eller — om det är en politiskt svår lödning — så kan man alltid föra lågintensiva, utdragna krig i oljerika regioner. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: