Sälj Svenska Spel och beskatta spelandet

Bör staten äga bolag i näringslivet? Om detta råder delade meningar. Men i ett fall framstår en statlig ägare som alltmer olämplig: Svenska Spel.

Tillsättningen av förra ministern och ambassadörskan Margareta Winberg till ny ordförande har kritiserats hårt. Idag, drygt två veckor senare, avgår bolagets omhuldade VD, Jesper Kärrbrink, med formuleringen att ”Mina idéer om hur Svenska Spel ska drivas inte stämmer överens med den bild ägaren har”.

Vilka idéer syftar han på? Naturligtvis handlar det om de motstridiga mål staten sedan länge satt upp för bolaget. Å ena sidan vill man ha hög omsättning eftersom detta ökar skatteintäkterna. Å andra sidan vill man ha låg omsättning eftersom omsättningen bidrar till ökat spelberoende.

Låter det schizofrent? Javisst. Som tur är finns ett bättre alternativ: sälj Svenska Spel och beskatta spelandet. På så sätt undviks problemen med att ha en marknadsaktör som är både spelare och domare på samma gång. Och dessutom kan spelberoendet dämpas (även om det finns praktiska problem med att beskatta internetbaserad handel, men det är en annan fråga).