Tiden rinner ut för John McCain

Finanskrisen dominerar just nu all nyhetsrapportering, men samtidigt utspelar sig slutspurten i det amerikanska presidentvalet. I går rapporterade jag om David Strömbergs förutsägelser om presidentvalet. Strömberg har idag reviderat sin förutsägelse baserat på den senaste opinionsundersökningen. Sannolikheten för att Barack Obama vinner har ökat med 6 procentenheter till hela 85 procent. Ökningen beror till hälften på att Obama haft opinionen i ryggen och till hälften på att det helt enkelt finns mindre tid för att något drastiskt skall inträffa som ger John McCain en tillräckligt stor skjuts i ryggen. Tiden håller bokstavligen talat på att rinna ut för McCain. Detaljerna hittar ni på Strömbergs uppdaterade hemsida.

Obama vinner!

Nationalekonomiska forskare är ofta ovilliga att försöka förutsäga framtiden. Det finns dock undantag. Den svenske professorn i nationalekonomi David Strömberg har utvecklat en ledande modell för att förutsäga det amerikanska presidentvalet (i alla fall enligt Freakonomics). Av alla presidentval sedan 1948 har modellen bara haft fel i 2000 års val. Inför höstens val säger modellen att Barack Obama kommer att vinna presidentvalet med 79 procents sannolikhet. Strömberg konstaterar att det är mycket som ska till för att John McCain ska vinna:

Intuitively, to counter the pro-Obama effects of the current banking crises, an offsetting shock must be something comparable in size, but working in McCains favor. Although I can think of such shocks — a terrorist attack on American soil, or a devastating debating performance by Obama — they don’t seem very likely.

Styrkan i Strömbergs förutsägelse är att den bygger på en detaljerad modell för amerikansk politik. Modellen förutsäger vad utfallet kommer att bli i varje delstat (se här för hela listan), men också hur många besök presidentkandidaterna kommer att avlägga i respektive delstat. Diagrammet nedan visar modellens förutsägelse och det faktiska utfallet (till och med den 10:e september) för hur presidentkandidaterna fördelat sin tid mellan olika delstater. Korrelationen mellan utfall och prediktion är 0.8 för McCain och 0.9 för Obama.

Idén bakom Strömbergs modell är på sätt och vis ganska enkel. Han bygger på en röstningsmodell som Assar Lindbeck och Jörgen Weibull lade grunden till på 1980-talet, så kallad probabilistic voting. Grundinsikten i denna typ av modeller är att det är “swing voters” som är mest väsentliga, det vill säga väljare som inte är helt övertygade om vilket parti de ska rösta på.

I Strömbergs modell handlar det i stället om “swing states”. Presidentkandidaterna kommer att fokusera på delstater som har stor chans att påverka valet. Detta handlar förstås dels om stora delstater där det väger jämt mellan demokrater och republikaner, men livet som presidentvalskandidat i modellen är lite mer komplicerat än så.

Följande tankeexperiment klargör en del av hur modellen fungerar. Enligt modellen kan McCain bara vinna om något stort och oväntat inträffar som gör att väljarvinden vänder. Men om detta skulle inträffa kan McCain vara ganska säker på att vinna delstater där det nu väger jämnt mellan republikaner och demokrater. McCain bör därför i stället satsa på delstater där det skulle kunna komma att väga jämt om vinden vänder. Som synes i tabellen ovan säger modellen att McCain borde lägga väldigt mycket krut på Michigan (där demokraterna just nu har stort försprång). Tabellen ovan visar också att kandidaterna har spenderat mycket tid där (även om McCain drog sig ur Michigan häromdagen).

Lästips: Alla detaljerna finns i Strömbergs artikel som publicerades i juninumret av American Economic Review. De senaste förutsägelserna baserat på hans modell finns på hans hemsida om presidentvalet.

SvD1 SvD2 SvD3 DN1 DN2 DN3 AfB1 AfB2 AfB3 Exp