Värdet av politiska kopplingar

I en klassisk studie i American Economic Review visade Ray Fisman värdet för företag av att ha politiska kopplingar. Han gjorde detta genom att undersöka hur börskursen utvecklades bland indonesiska företag när det inkom rapporter om president Suhartos alltmer vacklande hälsa. Studien satte normen för en mängd likartade undersökningar där kursutvecklingen för företag med politiska kopplingar jämförs antingen med general- eller branschindex. Idag har vi fått underlag för en motsvarande svensk studie.

I figuren visas dagens (den 18e oktober 2022) kursutveckling för skolföretaget Tellusgruppen med Lotta Edholm, som under dagen utnämndes till skolminister, i styrelsen. Som synes sköt bolagets börskurs i höjden i samband med att utnämningen annonserades. Gul linje visar generalindex och blå linje skolföretaget Academedia som alltså är i delvis samma bransch som Tellusgruppen. Som synes låg dessa jämförelsekurser stilla under dagen. Det verkar således som om åtminstone marknaden tycker att det finns ett värde för företag av att ha politiska kopplingar, även i Sverige. Börskurser är emellertid rörlig materia så vi får se hur det hela utvecklas.

Comments

  1. Roger Pyddoke says:

    Det vore intressant att få mer konkreta beskrivningar av vilka de tänkbara mekanismerna är genom vilka de politiska kopplingarna påverkar börsvärdet. En positiv sådan mekanism är ju om politiska kopplingar tillför kunskaper till företagen så att deras tjänster kan göras mer konkurrenskraftiga. En negativ sådan mekanism är om politiska kopplingar kan bidra till att bedriva otillbörlig påverkan av offentliga beslutsprocesser.

    • Marcus says:

      Det enklaste är tyvärr den andra sortens kopplingar. Betydligt enklare att ägna sig åt lobbying för att skaffa sig otillbörliga fördelar, än att omsätta någon kunskap som det offentliga besitter i faktisk handling. Enklaste sättet att komma tillrätta med problemet är att minska den offentliga makten, låt konsumenterna behålla den istället, genom att avgöra vem de anser erbjuder bäst varor och tjänster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: