Lästips om empirisk metod

En nyanserad och lättillgänglig diskussion kring huruvida randomiserade experiment kan påverka våra kunskaper om samhället står att finna i senaste numret av City Journal. Artikeln avspeglar väl den ökade skepsis som kommit att prägla samhällsvetarnas syn på experimentella metoder. För några år sedan var tongångarna annorlunda, exempelvis som i en triumfatorisk artikel i Policy Review. Äntligen skulle vi kunna få svar baserade på sann kunskap, ofärgad av ovidkommande faktorer som forskarens ideologiska övertygelser!

För den som vill fördjupa sig i den akademiska diskussionen kring dessa frågor kan med fördel ge sig i kast med senaste numret av Journal of Economic Perspectives där företrädare för olika ståndpunkter utvecklar sina argument (tyvärr krävs prenumeration). Även på Ekonomistas har vi skrivit en hel del på detta tema, se exempelvis Jespers inlägg om Angus Deatons kritik av randonomisterna.

Uppdatering: Som Dennis påpekat pågår diskussionen även i senaste numret av Journal of Economic Literature.

Comments

 1. Det är JEL, antar jag. För övrigt är JEP tillgänglig gratis för alla numera.

 2. Nä, det var JEP jag menade men nu ser jag att även JEL är inne på samma spår. Tack!

 3. Song says:

  I sammanhanget vill jag gärna rekommendera Ben Goldacres senaste kolumn!

 4. Roger says:

  Så här skrivs i en nyligen avlämnad ESO-rapport (2010:3) om polisens effektivitet:
  “I rapporten föreslås vidare att alla nya arbetsmetoder inom
  polisen, när det gäller såväl brottsförebyggande insatser som
  brottsuppklarande insatser och service till allmänheten, ska
  utvärderas systematiskt innan de genomförs i större skala. Detta inkluderar allt från organisatoriska förändringar och förändringar i arbetsmetoder till introduktion av ny teknik. Utvärderingarna bör helst ha karaktären av RCT-studier (randomized controlled trial), men om inte detta är möjligt bör andra typer av metoder tillämpas även om dessa ger mindre säkra utfall.” (http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/Hela%202010_3%20till%20webben.pdf)

  De tvekar minsann inte att fastslå vilken metod som är bäst… personligen känns det rätt tveksamt att utöva våldsmonopolet inom ramen för en slumpmässig studie..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: