Policy för gästinlägg

Den trogne Ekonomistas-läsaren har förmodligen noterat att det då och då dyker upp gästinlägg på Ekonomistas. Det har inte varit särskilt tydligt vilka principer som gäller för gästinlägg. Vi vill nu tydliggöra denna process och öppna upp för fler gästinlägg med en uttalad policy för gästinlägg. Policyn är i huvudsak vad som redan gällt men inte varit uttalat. Vi hoppas att detta gör att en större mångfald av röster gör sig hörda på Ekonomistas.

Den nya policyn för gästinlägg finns under “Om”-fliken i menyn ovan och lyder som följer:

Ekonomistas är framförallt en röst för forskare i nationalekonomi knutna till universitet och forskningsinstitut. I undantagsfall publicerar vi även texter av andra, t.ex. forskare från andra discipliner eller nationalekonomer knutna till andra organisationer. Om du vill publicera en text på Ekonomistas, skicka ditt inläggsutkast till den av de ordinarie skribentererna du ämnesmässigt tror ligger närmast. Denna person diskuterar sedan inlägget tillsammans med övriga på Ekonomistas. Beslut om publicering och eventuella förslag till ändringar i inlägget sker i enighet. Kraven på gästinlägg är generellt något högre ställda än kraven på våra egenförfattade inlägg. Ett godtagbart inlägg måste vara sakligt, pedagogiskt och ha relevans för Ekonomistas läsekrets. Vi har ingen formell teckenbegränsning, men föredrar korta inlägg som innehåller högst en eller ett par poänger. Då Ekonomistas inte har några intäkter kan vi inte heller ge någon ersättning till gästskribenter. Vi tillåter däremot att författaren återpublicerar inlägget i annat forum förutsatt att hänvisning till Ekonomistas görs.

 

Comments

  1. Anders Lindbäck says:

    “Vi tillåter däremot att författaren återpublicerar inlägget i annat forum förutsatt att hänvisning till Ekonomistas görs.”

    Som om ni skulle kunna förhindra det. Läs på om upphovsrätten. Förslag att ni ändrar meningen till en önskan om att om texten publiceras annanstans så anges att den tidigare publiceras på Ekonomistas.

    • Jag gör inga anspråk på att kunna något om upphovsrätt, så hjälp om detta tas tacksamt emot. Däremot trodde jag att avtalsfrihet råder i detta fall, dvs upphovsmannen och den som publicerar kan avtala om att överlåta upphovsrätten, såsom t.ex. sker när forskare publicerar i vetenskaplig tidskrift?

Trackbacks

  1. […] om möjligt bör undvikas, vilket tyvärr är något av en elefant i rummet i detta forum. Vår nya policy för gästinlägg hoppas jag åtminstone ska vara ett litet första steg på vägen för att fler kvinnliga […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: