Vem reagerar på information om relativ inkomst?

Förra veckan skrev jag om min, David Seims och Mounir Karadjas studie ”Richer (and Holier) Than Thou?” som visar att en majoritet av svenskarna tror att de är fattigare, jämfört med andra svenskar, än vad de faktiskt är. När vi informerade de som svarat på vår enkät om deras verkliga position rörde de sig åt höger i sina politiska åsikter. I detta inlägg diskuteras studien vidare och vi tittar på vilka grupper som särskilt påverkades av informationen (för ytterligare detaljer om studien, se förra veckans inlägg).

Att genomsnittsåsikterna går åt höger för de som får reda på att de är rikare än de trott, innebär att felinformation delvis kan förklara varför svenskars åsikter i ett internationellt perspektiv ligger långt åt vänster. De som fick veta att de är rikare, jämfört med andra, än vad de tidigare trott rörde de sig åt höger, bort från det typiskt svenska och mot åsikter präglade av lägre efterfrågan på omfördelning.

Men en genomsnittsförändring kan dölja viktiga skillnader mellan olika grupper, och så visade det sig vara i det här fallet. De som i vår första enkät sa sig sympatisera med ett parti till höger om mitten, dvs med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna eller Centerpartiet påverkades mycket mer än andra av informationen om relativ inkomst.

Varför ser vi detta resultat? Mekanismen visar sig handla om vad människor tror är viktigt för huruvida en person lyckas väl ekonomiskt i livet eller inte. I en fråga bad vi de svarande ange i vilken utsträckning ekonomisk framgång kan hänföras till tur och i vilket utsträckning det speglar personlig ansträngning. De som trodde att det är personlig ansträngning som huvudsakligen är viktigt var mycket mer benägna att ändra sina politiska åsikter åt höger när de blev informerade om att de är rikare, relativt andra svenskar, än vad de tidigare trott.

Uppfattningen att det är personlig ansträngning snarare än tur som är viktigt för hur väl en individ lyckas ekonomiskt är betydligt vanligare bland de som sympatiserar med ett parti till höger om mitten. Det verkar alltså vara anledningen till att vi ser mer effekt av informationen bland de som identifierar sig som höger om mitten. Dock visar vi också att även de få som står till vänster och som menar att personlig ansträngning snarare än tur är viktigt verkar påverkas på samma sätt som de som står till höger.

Vår studie svarar inte på vad som är den exakta orsaken till att åsikter om turens och den personliga ansträngningens relativa betydelse avgör vem som påverkas respektive inte påverkas i sina politiska åsikter av att få reda på sin relativa inkomst. Men en möjlighet är att det handlar om att dessa grupper tolkar informationen de får på olika sätt. Den som får redan på att hen är rikare än hen trodde, och som tror att personlig ansträngning är viktigare än tur, tolkar kanske informationen som att hen har jobbat hårdare än vad hen trodde, jämfört med andra, och därför har gjort sig förtjänt av att behålla mer resurser för sig själv.

En konsekvens av våra resultat är att information om hur verkligenheten ser ut leder till ökad politisk polarisering. De flesta av våra svarande som får information om sin verkliga position får reda på att de är rikare än vad de är. Som en konsekvens av det rör sig de som redan tidigare hade sympatier til höger om mitten än mer åt höger, medan de som står till vänster inte påverkas. Det gör att åsikterna mellan dessa två grupper därefter är ännu längre ifrån varandra, jämfört med när de alla trodde sig vara relativt fattiga jämfört med andra svenskar.

Comments

 1. Christian Johansson says:

  Tack för en spännande undersökning!

  Jag tycker dikotomin “personlig ansträngning snarare än tur är viktigt” mot “tur snarare än personlig ansträngning är viktigt” är lite missvisande. De flesta som “tror” på högerpolitik (vad exakt är det – socioekonomiskt konservativ) verkar snarare ha en grundinställning att omständigheterna är rättvisa från ruta ett.
  De flesta som “tror” på vänsterpolitik verkar se hur orättvisa omständigheterna är från ruta ett. Att hur viktad är den personliga ansträngning i ekvationen om hur mycket pengar man tjänar snarare, hur stor innebörd har den i ens inkomst. Folk som tror på vänster ser människor som oavsett ansträngning inte får den inkomst de borde få medans folk på höger ser att människorna får den inkomst de förtjänar baserat på prestation.

  Tur låter som magi eller från sagor, jag undrar om det ordvalet påverkar undersökningen negativt. Det är klart att ens omständigheter från ruta ett kan tolkas komma från “tur” men jag tror inte folk gör den associationen.

  Är ekvationen “X omständigheter” + “mängden arbete” -> “mängden inkomst” mest beroende av “mängden arbete” eller inverkar det okända “X omständigheter” till stor grad.

  • Anders says:

   Om man har som grundinställning att omständigheterna är rättvisa från ruta ett, då tycker man rimligen att personlig insats är avgörande.

   Om man istället tycker att omständigheterna är orättvisa så tycker man rimligen att just omständigheterna, eller “tur” är viktigare.

   Således: I mina ögon leder ditt resonemang till exakt samma sak Möllerström skriver i inlägget.

   • cvjweb says:

    Absolut jag håller med att min nyformulering av diktomin är likvärdig, frågan är bara om folk associerar ordet tur med “positiva omständigheter utom ens kontroll”, ordet tur har en enligt mig magisk / sagolik / spirituell mening för många. Positiva omständigheter är deterministiska och verkliga.

    Jag är inte helt övertygad att bara för man ser positiva omständigheter som rättvisa från ruta ett att man tror att personlig ansträngning enbart definierar inkomst.

    Jag tycker undersökning är intressant, min åsikt handlade mer om ordvalet.

 2. Kalle says:

  Inte för att jag läst några studier i ämnet, men locus of control verkar allmänt vara en bra prediktion på om personen röstar höger eller vänster. De som förklarar att deras situation beror på hårt och ansträngande arbete är sällan de som undrar varför de har fått fördelar som andra (och enligt dem mer lata) inte har fått. Men detta är såklart min helt subjektiva och mina personliga förutfattade meningar. Det går såklart även att krydda med inre och yttre motivation, och föräldrar till de som behöver “yttre motivation i skolan” förstår sällan själva hur mycket hårt jobb som krävs för att lära sig sådant en elev inte har lätt för. Bättre då att skylla på läraren och samhället än att ifrågasätta sina egna barns egna ansträngningar.

 3. Jesper says:

  En möjlig förklaring är väl helt enkelt att det finns en samvariation mellan att vara egoistiskt lagd och att anse att personlig ansträngning är huvudorsak till framgång?

  • David says:

   Nja, är det egoistiskt att du ska behålla det som är ditt och jag behålla det som är mitt?

   • Jesper says:

    David: min kommentar handlar om ett av artikelns huvudresultat, nämligen att personer som anser att personlig ansträngning är huvudorsak till framgång “blev mycket mer benägna att ändra sina politiska åsikter åt höger” än andra , när de blev informerade om att de relativt sett var rikare än de trott. Knappast långsökt att uppfatta det som ett egoistiskt beteende, även om det såklart kan finnas andra förklaringar.

 4. Alexander says:

  Är inte påståendena “När vi informerade de som svarat på vår enkät om deras verkliga position rörde de sig åt höger i sina politiska åsikter.” och hela det andra stycket lite missvisande då ni verkar visa att de som redan innan hade sympatier till höger som ändrade uppfattning då de fick veta att deras inkomster var högre än de trott medans de med sympatier till vänster tycks ha förblivit mer eller mindre detsamma.

Trackbacks

 1. […] Jag har tidigare på Ekonomistas beskrivit andra resultat som vi har funnit från data från samma Slutet: jag har tidigare beskrivit andra resultat från den här datan på Ekonomistas. Se till exempel här och här. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: