Läsvärt vecka 11, 2013

1. Andreas Bergh recenserar Supersmurfen.

2. Mark Roe undrar om aktieägandet verkligen blivit mer kortsiktigt.

3. Cass Sunstein diskuterar paternalism utifrån en bok av Sarah Conley.

4. Tankesmedjan Bruegel sammanfattar diskussionen om penningpolitik och tillgångspriser.

5. Vice riksbankschef Karolina Ekholm porträtteras av Bloomberg.

6. Statsvetaren Anders Sundell på bloggen Politologerna skriver pedagogiskt om byrålådeeffekten och publiceringssnedvridning.

7. Jeffrey Sachs kritiserar Paul Krugmans osofistikerade keynesianism.

Comments

 1. Om inte paternalismen vore så vidrig med sin överstittarattityd så vore Sunstein, och enligt recensionen, Conlys argument nästan komiska. För blandar man ihop

  1) Hayek “The Use of Knowledge in Society”, dvs att information är spridd i samhället och aldrig kan samlas ihop i huvudet på en “expert” eller hos statliga organ.

  2) Tullock och Buchanan, public choice, att de som arbetar i statlig tjänst, vare sig de är byråkrater eller “experter”, också har egenintressen som styr hur de handlar

  3) Kahnman och Tversky om våra biaser och felslut.

  4) Trivers, att vi är designade genom evolutionen för självbedrägeri

  Click to access triversTheevolutionofreciprocalaltruism.pdf

  så får man rakt inte att “experter” eller staten, eller Bloomberg, kan bestämma vad som är bäst för oss. Hela det paternalistiska synsättet bygger på att människor ofta beter sig idiotiskt åt (helt riktigt), men att “experter” “vet” och är oegennyttiga (alldeles fel). Men Sunstein är blind för möjligheten att experter ofta är lika okunniga som vanliga dödliga. Och att vara expert på ett litet smalt område inte gör en kapabel att bestämma över andra människors liv på andra områden. Vare sig det är etiskt eller inte att ens försöka.

 2. Första tanken som slår mig när jag läser Sachs kritik av Krugman är “In the long run we’re all dead”.

  Jag tycker också man borde förbättra de långsiktiga möjligheterna till lägre arbetslöshet. Men problemen är stora just idag. Och det är väl knappast strukturella orsaker som plötsligt ökade arbetslösheten, det var finanskrisen. Lätt som professor, långt borta från arbetslösheten, att säga att det där, det får vänta, nu ska vi minsann rikta in oss mot långsiktiga förändringar …

 3. Olof Johansson-Stenman says:

  Jag tycker Sunsteins recension var utmärkt och insiktsfull, måste nog köpa boken. Sachs krönika var också intressant, inte minst för att den tydligt illustrerar att man inte kan sätta likhetstecken mellan vänster och Keynesianism, och tvärtom, vilket ofta görs inte minst i den svenska debatten.

 4. Här är för övrigt en sågning av Sachs:
  “He can think whatever he wants, but the evidence says otherwise. In a severe recession government spending multipliers are much larger than in normal times. That’s why this statement is so puzzling:”
  http://economistsview.typepad.com/economistsview/2013/03/crude-sachsism.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: