Nytt nummer: Ekonomisk Debatt nr 6 2012

Idag kommer ett nytt nummer av Ekonomisk Debatt ut. Ledarartikeln av Astri Muren diskuterar frågan om vinster i vård och omsorg. Lars Hultkrantz visar hur  bilister som kör långsamt ska kunna betala lägre fordonsförsäkringar, Roger Svensson kritiserar en föråldrad upphovsrätt, Karl Wennberg, Frédéric Delmar och Karin Hellstedt studerar i vilka branscher som entreprenörer gör störst nytta och Pär Holmbeck visar att penningpolitiken bör ta hänsyn till prisbubblor på bostadsmarknaden men inte enbart genom ändrad styrränta. Tre aktuella böcker recenseras och Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar innehåller det unika mötet med hela Riksbankens direktion som debatterade penningpolitikens tidigare och framtida inriktning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: