Försäkringskassan och forskningens frihet

I diskussionen om forskningens frihet är oftast farhågor om att privata intressen ska påverka frågeställningar och resultat i centrum. Många anser därför den statsfinansierade forskningen som en garant för forskningens oberoende och kvalitet. Men så är inte alltid fallet.

Under senhösten har en skandal rullat upp på Försäkringskassan (FK). Det gäller de anslag som regeringen årligen anslår till FK för forskning om socialförsäkringarna. Det är nämligen av stor vikt att FK:s verksamhet förankras i kunskap om socialförsäkringssystemens funktionssätt.

När årets anslagsfördelning presenterades av den vetenskapliga prioriteringskommittén, som uppdragits att bedöma och rangordna ansökningarna, fick myndighetens nytillträdde GD Dan Eliasson problem. Endast ett av de 32 föreslagna anslagen godkändes av Eliasson med förklaringen att de inte var av relevans för FK:s verksamhet. Detta beslut bestreds dock av professorerna i kommittén, som ifrågasatte Eliassons kompetens att på kort tid bedöma alla dessa ansökningar. Men Eliasson ville inte ändra sig varför kommittén har avgått och förklarat sig i följande brev:

Till Försäkringskassans generaldirektör

Vi, Försäkringskassans vetenskapliga prioriteringskommitté, har i e-brev 111125 påtalat att Ditt beslut att retroaktivt ändra på ansökningskriterierna är fullständigt oacceptabelt. Vi har ägnat åtskillig tid åt att utifrån vetenskapliga kriterier bedöma och rangordna ansökningarna. Att Du som GD griper in och ändrar i den rangordningen utifrån vad Du anser vara i FK:s intresse är möjligen Ditt privilegium, men då ska inte FK skylta med ett forskningsråd som ett slags legitimitetsskapande fasad.

Det här är inte första gången en GD vill gripa in och själv fördela medlen. Senast det hände att GD ville ändra i prioriteringskommitténs beslut, meddelade följdriktigt samtliga i gruppen att de ämnade avgå om GD stod fast i sitt beslut. GD backade då. Den händelsen är väl känd i forskarvärlden, liksom i forskarnas nätverk utanför akademin. Det kommer även denna att bli.

Härmed anmäler vi att vi med omedelbar verkan ställer våra platser i Försäkringskassans vetenskapliga prioriteringskommitté till förfogande.

Professor Johan Fritzell
Professor Björn Lindgren
Professor Jon Pierre
Professor Ann-Charlotte Ståhlberg
Professor Lotta Vahle Westerhäll

Det bör påpekas att GD förstås har ansvar för att myndighetens pengar används väl. Men det retoraktiva och ensidiga urvalsförfarandet från Eliassons sida är ändå graverande. Om man tror att FK är en myndighet med egna intressen, som t ex att i media och kunskapssfären framstå positivt gentemot politiker och allmänhet, är det problematiskt om man som FK börjar handplocka forskning att finansiera. Är det bara sådan forskning som bekräftar FK:s uppdrag på ett positivt sätt som får pengar?

I långa loppet kommer förstås även den kritiska forskningen att finna nya finansieringsformer, men på kort sikt är det en annan sak. Att först lansera forskningsmedel utifrån vissa urvalskriterier som forskare kan söka, och därefter ändra dessa kriterier så att enbart den forskning GD/FK bedömer relevant får pengar, är inte hur en slipsten ska dras. Åtminstone inte om man vill värna forskningens frihet.

Comments

 1. ”Att först lansera forskningsmedel utifrån vissa urvalskriterier som forskare kan söka, och därefter ändra dessa kriterier så att enbart den forskning GD/FK bedömer relevant får pengar, är inte hur en slipsten ska dras.”

  Jag instämmer i ovanstående men anser att det inte är lämpligt att en myndighet som Försäkringskassan delar ut forskningsmedel (vilket även Dan Eliassons agerande ger stöd för).

  Vilken institution vore bäst lämpad för att lansera dessa forskningsmedel? Kanske FAS?

  • Cosmoskitten says:

   Problemet är att vi vill ha både ha forskning som bra vetenskap, och verksamhetsrelevant.

   Opartiskhet är emotionellt svårt, även om vissa delar av en själv starkt önskar det. Kan man sortera bort GD kandidater som har fel personlighetsegenskaper med avseende på detta?

 2. Jag vet ingenting om denna historien (förutom det jag läst här), men jag reagerar lite på att du skriver ”är det problematiskt om man som FK börjar handplocka forskning att finansiera”. Är det problematiskt?

  Om nu en myndighet ska fördela forskningsmedel (vilket man kan ifrågasätta i linje med JNS ovan; kanske bättre att råden sköter detta och att myndigheterna kan använda sig av externa utredare när sådan kompetens inte finns i huset) så är det väl i sådana fall för att man ser ett behov av tillämpad forskning som är viktig för myndighetens område. Då är det rimligt att utgå från de två kriterier som här nämns: (i) vetenskaplig kvalitet, och (ii) forskningens relevans för sektorsområdet.

  Det verkar märkligt att GD så snabbt skulle kunna konstatera att ansökningarna inte uppfyller (ii), men har du själv sett ansökningarna och kunnat bedöma detta? Det kan ju verkligen vara så att ansökningarna faktiskt inte är särskilt relevanta som tillämpad forskning för sektorsområdet. Jag har (för andra myndigheter) kunnat observera liknande processer; och inte sällan har jag skakat på huvudet och undrat hur man motiverar att myndigheter delar ut skattepengar till forskning som endast med mycket god vilja kan sägas vara samhällsrelevant för sektorsområdet.

 3. Lisa Román says:

  Jag håller med både om att GDs agerande är upprörande och att forskningsmedlen hellre borde förmedlas genom andra kanaler/forskningsråd. Det finns ett problem med ”samhällsrelevant forskning för sektorsområdet.” Myndigheter/praktiker saknar ofta kompetens att bedöma detta och det är lätt att i förstone skaka på huvudet åt esoteriska forskningsprojekt. Men det är inte säkert att man har rätt. Problemet ligger i att myndigheterna lägger för lite resurser på att stärka sin kompetens att ta till sig forskning och mäta den mot den egna kunskapen om praktiken.

 4. Forsknings frihet kan begränsas av några aktorer men de allra farligaste är när politik eller dictator regim sättar rammar for forskning. Eller när vissa aktörer i marknaden som ibland har stark position med hjälp av regeringar eller politiska aktörer ha möjlighet att påverka forskningen. Dessa aktörer gör att andra faktorer också påverkar forsknings frihet.

 5. @Lisa: Jag håller med om att myndigheterna ofta har svårt att utvärdera om det är relevant eller inte. Men det är min erfarenhet (inte från FK) att det ofta innebär att den vetenskapliga kommittén blir närmast helt styrande. Och man ska nog inte vara så naiv att man tror att det enbart kan vara GDs som styrs av egenintresse och en agenda; även professorer kan ha sådana (ex. intresse av att stödja vad de finner intressant forskningsmässigt för tillfället, oaktat om det nu råkar vara så sektorsrelevant eller ej, dvs. man beaktar inte de kriterier som myndigheten vill att man ska beakta i hanteringen av ”myndighetens budget”).

  Men jag håller också med om att myndigheter kanske inte borde utlysa forskningsmedel öht. Låt råden sköta detta, och när myndigheter är intresserade av hjälp för utredning/utvärdering så kan man upphandla detta från relevanta forskare som utredningsuppdrag med mer specifik beställning (då kan myndigheten också ställa högre krav så att de inte blir, vilket nog inte är ovanligt, missnöjda med att ha finansierat ytterligare ett projekt som är svårt att se relevans för i verksamheten).

 6. Alla har intressen, detta galler saval myndigheter som foretag

  Denna insikt ar analog med insikten att ”vinstintressen” aven finns i offentlig sektor med den enda skillnaden att de da inte bokfors som ”vinst” utan som loner eller andra utgifter (direkt eller indirekt – dvs i form av minskad effektivitet).

 7. Nils Lindholm says:

  Är väl inte så kul om forskningen inte skulle komma med farm till ‘rätt resultat’.
  Man ‘hugger’ höger armen av dom som inte gillar, o sen ber dom som inte gillar att räcka upp höger arm, dom som gillar räcker upp vänster.

  Den som vill ha forskningspengar från FK får nog finna sig i att gynna FK:s ‘detomvillhafram’.
  Vill jag ha huset rödmålat så anlitar jag inte enj blåmålare.

 8. tysken says:

  Charmig typ den där Eliasson, i tv-programmet Debatt stod han precis och erkände att han inte hade koll på FKs verksamhet, men nu vet han precis vad som behövs. Visst är det gulligt att han varit punkare, men kombinationen okunnig-pamp-med-DIY-mentalitet låter som ett rätt dåligt set of skills för en nytillträdd GD.

  • Per S says:

   Din karakteristik är ganska långt från min bild av Dan Eliasson. Man får förmoda att det inte heller är regeringens, som uppenbarligen i en tidigare statssekreterare från oppositionen ser en tjänsteman kompetent nog att ha hand om en av landets absolut tyngsta myndigheter, efter ett framgångsrikt värv på en av de svåraste.

 9. En rimligare ordning vore kanske att inspektionen för socialförsäkringen delade ut pengarna; jfr ifau som delar ut anslag om arbetsmarknadspolitik, inte arbetsförmedlingen.

 10. Dordi Westerlund says:

  Åtminstone en av forskarna är kritisk mot Försäkringskassan. Lotta Vahlne Westerhäll (heter hon, med N) professor i juridik, har kritiserat Försäkringskassan och sjukförsäkringen på flera sätt – sjukförsäkringen som väl idag kan sägas vara Försäkringskassans ömma tå.
  Här ett exempel på Youtube http://www.youtube.com/watch?v=qUv7BGJydxs

  Det är stor skillnad om en ensam GD (med vilken kompetens?) eller en hel grupp forskare fattar beslut (om forskningspengar t ex). GD har också ett beroendeförhållande till regeringen, som kan tillsätta och avsätta en GD. Det finns mer att säga om detta, men självständiga forskare är svårare att kontrollera än en GD.

Trackbacks

 1. […] ekonomistas skriver Daniel Waldenström om Försäkringskassan och forskningens frihet. Han säger bl […]

 2. […] här: Försäkringskassan och forskningens frihet © 2011 […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: