Nytt nummer: Ekonomisk Debatt nr 6 2011

Idag kommer Ekonomisk Debatt nr 6 2011 ut. Utöver Lars Calmfors och Georg Marthins artikel om arbetslöshetsförsäkringen (se separat inlägg) finns artiklar om transportinfrastruktur,  hur utbytesreformen för läkemedel har påverkat läkemedelspriserna, samt hur problemet med antibiotikaresistens ska hanteras.

I en ledarartikel diskuterar Niclas Berggren ett förslag om betalning för organdonation.  Pontus Rendahl recenserar ett flertal s k popekonomiska böcker, och Roland Andersson anmäler Ed Glaesers Triumph of the City. Avslutningsvis sammanfattas Nationalekonomiska föreningens förhandlingar kring Flexibel inflationsmålspolitik i praktiken och teorin, med riksbankschefen Stefan Ingves som huvudtalare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: