Ipred-lagen och skivförsäljningen

När jag var tonåring fick man lov att ge sig iväg till skivaffären om man ville kunna spela de senaste hitsen utan att Kaj Kindwall bröt in strax innan låten var slut. Detta har ändrats i och med internets intåg. I och med Napsters intåg gick det att ladda hem musik grattis via fildelning. Skivbranschen var inte sena att gå till attack mot illegal fildelning och gav Napster och dylika tjänster skulden för att skivförsäljningen backat. Skivindustrin har i Sverige fått gehör av lagstiftarna och sen 1 april 2009 då Ipred-lagen trädde i kraft kan upphovsrättsinnehavare begära ut personuppgifter om misstänkta illegala fildelare.

Stämmer då skivindustrins anklagelser mot fildelare och hade Ipred-lagen någon effekt? I ett nytt Working Paper från IFN gör Adrian Adermon och Che-Yuan Liang ett försök att besvara dessa frågor. De finner att internettraffiken gick ner kraftigt samtidigt som Ipred-lagen trädde i kraft. Samtidigt ökade musikförsäljningen av “fysisk” musik (dvs cd-skivor) med 27 procent. Efter sex månader försvann emellertid både effekten på illegal fildelning och på musikförsäljning. Att effekterna försvann beror troligen på att ingen illegal fildelare hittills har dömts. Men det som är extra intressant är försäljningen av digital musik ökade i och med Ipred-lagen och att den effekten inte försvann efter sex månader. Det verkar alltså som att det inte bara var det faktum att musiken var gratis via Napster som ledde till dess framgång utan att de tillhandahöll en tjänst som de traditionella skivbolagen inte lyckades med. Så kanske kommer skivbolagen i framtiden inte att vara lika hatiska till illegala fildelare utan snarare tacka dem för att förbättra marknaden.

Se även tidigare inlägg på Ekonomistas som argumenterar för att fildelning är samhällsekonomiskt lönsamt.

Comments

 1. e.lind says:

  Håller helt med om analysen.

  Lösningen på illegal fildelning är inte juridisk.

  Tekniken att kopiera digitalt med marginalkostnaden noll är ett faktum och vill mediabranschen vara med på tåget måste de utveckla tjänster som är mer effektiva än de illegala.

  Hur kan man utveckla tjänster som är attraktivare än gratis frågar sig vän av ordning? Förmodligen genom att koppla olika typer av tjänster som gör upplevelsen t.ex. bekvämare, intressantare eller dylikt.

  Lösningen är med andra ord ekonomisk.

  • Alexander says:

   Erik,

   Problement har varit att ta betalt för småbelopp, vad som kallas “micro payments (mikro betalningar) “. Kreditkort och betalkorts-företagen tar nämligen en relativt hög styck kostnad plus en vis procent av försäljningspriset. Det innebär att för en mikro betalning kan ca 25-75 % gå i avgifter. Ingen vill ju sälja om allt går i avgifter och kreditkorts-företagen vill inte ändra sina avgiftsstrukturer annat än för de som har stora volymer typ Apple Store

   Nu har dock i dagarna PayPal och eBay startat mikro-betalningstjänster för småföretag.

   PayPal Apps Launches With Merchants In Mind, Leena Rao, Oct 26, 2010

   Kanske ger detta en möjlig ändring i upphovsrätten iom att nu kommer det en mängd småaktörer ut på banan. Upphovsrättsinnehavarna kan komma att tvingas till förhandlingsbordet just av ekonomiska skäl och inte som idag utkämpa allt i domstolen.

 2. Alexander says:

  Eva,

  Skivbolagen har valt att inte åtala privatpersoner. De ahr som strategi valt att skrämma och tysta de som tillhandahåller fildelningstjänster.

  I dagarna lyckades skivindustrin stänga ner LimeWire. Den P2P programvaran finns på 1/3 av alla världens datorer.

  Som ett andra “försvar” kräver skivindustrin skyhöga avgifter från de som skickar streamad musik såsom Pandora mfl vilket gör det svårt för mindre uppstickare och ny aktörer.

  Men precis som du skriver avslutar artikelförfattaren med:

  “The lawyers won, but their ships are still sinking”.

  Det krävs en förnyelse av upphovsrätten. Vi kan inte ha en upphovsrätt som kom till på Gutenbergs tid när det tog 25 år för ett alster att bli spritt över den kända världen när det idag tar ett knapptryck.

  Ps. För den som är intresserad av ny teknik i allmänhet med digital sådan i synnerhet och vill följa ny startups inom området kan jag rekommendera denna blog nedan, TechCrunch. ds

  After Ten Years, LimeWire Capitulates To The Music Industry from TechCrunch by Erick Schonfeld

  The music industry lawyers just put another notch on their wall. After ten years of existence, peer-to-peer music sharing service LimeWire is joining Napster, Kazaa, and all the rest. It will abide by a court-ordered injunction today and begin to disable the file-sharing and music-searching features of its P2P software. Years of legal battles and the prospects of paying astronomical fines finally did the service in. We are putting it in the deadpool.

  The company, LimeCompany, will soldier on. Transitioning to a music store or legal streaming music service, however, will be tough. It fought a good fight, and lasted longer than most other P2P services. Partly that was because there was usually a bigger P2P sharing service freaking out the music industry. Once the lawyers got rid of those, they finally got around to LimeWire. Still, it took them the better part of a decade to get LimeWire to comply with an injunction.

  As far as the Internet goes, the music industry is basically organized around litigation on one side, and extracting maximum licensing fees from music startups that try to play by the rules on the other. If you want to understand exactly how difficult it is for a music startup to survive, check out this talk by Dalton Caldwell, founder of now-defunct imeem. The lawyers won, but their ships are still sinking.

  • Teaflax says:

   “LimeWire. Den P2P programvaran finns på 1/3 av alla världens datorer. ”

   Jag kan inte tänka mig att den P2P-programvaran (särskrivning är fult och äckligt) finns på ens en femtiondedel av alla världens datorer. Den finns installerad på en femtedel av de 1,5 miljoner datorer PC Pitstop läst av via sitt antivirusprogram. Och att den eventuellt finns installerad betyder inte att den används (längre). Ingen jag har diskuterat ämnet med har använt Limewire på allra minst fem år, ofta mer.

 3. Kristian Grönqvist says:

  För det fösta tror jag också rent realekonomisk att branschen inte förlorar på det, För det andra är upphovrättslagen speciellt när det gäller musik över lag fånig
  För det tredje ställer jag mig lite frågande till varför så många människor som varken är delaktiga i musiken eller framförandet, skall tjäna så mycket på den.
  Det finns verkligt stora möjligheter till lean production i branschen, men den verkar inte vilja släppa greppet.
  En smula bakåtsträveri.
  För att fel personer skall ha inkomst.
  Allt som ser ut som framsteg, är inte alltid framsteg…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: