Konsten att krångla till ett skattesystem

I helgen lovade alliansen att satsa 5 miljarder för att ge  landets pensionärer sänkta skatter. Jag håller mig för god att  spekulera i om detta plötsliga intresse för pensionärerna är genuint eller snarare förorsakat av höstens val. Däremot konstaterar jag att alliansen inte direkt har gjort det enklare för individer att förstå sig på hur deras val av t ex arbetsutbud påverkar deras inkomst efter skatt.

En av alliansens hjärtefrågor har varit att det ska löna sig att arbeta.  Detta har varit extra tydligt för personer över 65 år som har fått dubbla jobbavdrag om de väljer att arbeta, men som inte fått ta del av de skattesänkningar som följt av jobbavdraget. Om detta påverkat arbetsutbudet bland äldre vet vi ännu inte idag. Martin har tidigare här på Ekonomistas diskuterat om det är troligt att folk faktiskt förstår sig på det minst sagt komplicerade konstruktionen av jobbskatteavdraget och därför förmår reagera.* Alliansen väljer nu att ytterligare försvåra ett redan komplicerat system med ett utökat grundavdrag för personer 65 och äldre. 

Ett av målen med “århundradets skattereform” var att förenkla skattesystemet. Med tanke på hur systemet sen dess så är det förmodligen dags för en ny skattereform.

* I senaste numret av Ekonomisk Debatt presentar också Christian Andersson och Jesper Antelius evidens för att folk i allmänhet var sig känner till eller förstår jobbavdraget.

Comments

 1. Andreas says:

  Det enda man behöver känna till är väl att de som jobbar får lägre skatt än de som inte jobbar och att det därmed ger en drivkraft för människor att arbeta mer?

 2. Valle says:

  Är du ironisk eller menar du allvar?

 3. Kristian Grönqvist says:

  Jag tror nog att Andreas har förlorat sig i incitamentdjungeln…

 4. Valle och Andreas: alla bör naturligtvis visa varandra respekt här på Ekonomistas. Med detta sagt, så tror jag att Andreas förenklar bilden allt för mycket. Det må så vara att man får lägre skatt när man arbetar än när man inte arbetar, men det intressanta är ju vad man får behålla efter skatten och hur ett förändrat beteende påverkar denna faktor, för att man sen ska kunna värdera den ökade inkomsten mot förlusen av fritid. Detta är verkligen inte enkelt med dagens skattesystem som har kommit att allt mer sakna transparens.

 5. Kristian Grönqvist says:

  Bra rutet Eva

  Ökad fritid kan vara ett mycket starkare incitament än tex några kronor i handen

  • Erik Grundström says:

   Det är inte alls osannolikt att ökad fritid är ett starkare incitament än några kronor i Handen. I innerstaden så är dock ofta kronorna mer värda än fritiden.

 6. Valle says:

  Hur många människor har öht möjlighet att välja mellan mer eller mindre arbete, mer eller mindre fritid? Av dem som nu ändå har det – för hur stor del väger öht ekonomiska skillnader introducerade via jobbskatteavdraget in? Förmodligen inte alls.

  Det är en konstig syn på arbete och individers val på arbetsmarknaden som valsar runt. Väldigt ekonomisk och akademisk. Jag skulle vilja påstå att hur vi beter oss på arbetsmarknaden styrs ffa av sociala faktorer och val gjorda långt före vi faktiskt befinner oss på densamma. Säg till en bibliotekarie eller ett vårdbiträde att det skall löna sig att arbeta.

 7. Kristian Grönqvist says:

  Att inte arbeta lönar sig i form av mer fritid. Dock minskar inkomsten kraftigt. Det är ett personligt val man måste ta i senare år och det är inte alldeles självklart att man då väljer mer arbete. Det har tex jag inte gjort. men som man bäddar får man ligga. I mitt fall har jag inget att bevisa längre och då kan det kvitta…

 8. Anna Brink says:

  En detalj: Jag har inte sett något färdigt förslag på det förhöjda grundavdraget, men jag tror inte att skattesystemet blir så mycket krångligare med det nya förslaget. Personer som är 65 år och äldre har redan fått höjt grundavdrag i två steg (2009 och 2010), så det rör sig nog inte om så stora förändringar i regelverket.

Trackbacks

 1. […] som ett sätt att öka arbetsutbudet genom förändrade incitament. Eva Mörk, på Ekonomistas, är skeptisk till att det fungerat så väl, givet den något komplicerade konstruktionen. En av alliansens […]

 2. […] skatterna för att göra människor mer benägna att gå från bidrag till arbete så finns det bättre sätt att göra det på. Sänk kommunalskatten istället. Det når dessutom tydligare låginkomstgrupper […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: