Nationella konferensen i nationalekonomi 2021: Dags att skicka in uppsatser

Den nationella konferensen i nationalekonomi samlar vartannat år forskare och praktiserande nationalekonomer för att mötas och diskutera viktiga frågor. Den arrangeras av Nationalekonomiska föreningen. Nu planeras ett sjunde möte på Handelshögskolan i Stockholm den 12-13 november 2021. Läs mer om mötet och hur man ska skicka in sina vetenskapliga uppsatser på denna länk.

Sedan den första nationella konferensen i Lund 2010 har nationalekonomer i Sverige fått en ny, aktiv arena för att mötas på. Under konferensen presenteras ett femtiotal vetenskapliga studier, hålls paneldebatter och sedan 2012 delas även Assar Lindbeck-medaljen ut på mötets första dag. Konferensen är ett sätt att se ny forskning, träffa kolleger och knyta nya kontakter.

Konferensen i Stockholm skulle egentligen ha hållits förra året, men sköts upp på grund av pandemin. Arrangörerna poängterar att planen kan komma att ändras ifall smittläge och restriktioner ändras.

Viktigt datum för forskare som vill presentera: 30 augusti 2021 är deadline för Call for Papers.

Konferensspråk är engelska. För mer information om konferensen och Call for Papers, se konferensens hemsida.

Trackbacks

  1. […] grund av restriktionerna i samband med Coronapandemin skjuts den planerade nationella konferensen i nationalekonomi upp till obestämt datum 2022, meddelar de ansvariga professor Anna Deber, Handelshögskolan i […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: