Vinnar- och förlorarstrategier

Vi har tidigare kritiserat DN Ekonomi för att okritiskt uppmana människor att vara aktiva i sitt fondsparande. I ekonomidelen i dagens DN intervjuas en sparekonom på Avanza som tycker att vi kan lära av 20 personer som lyckats väl med sitt PPM-sparande (artikeln finns ännu inte på nätet). Att döma av denna lilla undersökning har dessa 20 personer föga förvånande varit aktiva och valt att ta stora risker genom att välja fonder i tillväxtländer och specifika branscher. Det är dock väldigt tvivelaktigt att på detta sätt bara undersöka ett par vinnare (se diskussionen på inslag.se om SKL:s användning av samma metodik). Min gissning är att förlorarreceptet är väldigt snarlikt. Men att undersöka förlorarna är ju inte lika intressant om man vill prångla ut budskapet att aktivt fondsparande lönar sig. DN låter sparekonomen från Avanza stå oemotsagd.

(Tipstack till Peter Gerlach.)

Comments

  1. Jesper Roine says:

    Robert; Inte oväntat håller jag med. Exemplen fick mig att tänka på introkapitlet till boken “Economics of Strategy” av David Besanko m fl. Där har de en lång rad exempel på böcker om vad som gör företag framgångsrika som alla baseras på temat; välj ut några företag som presterat bättre än andra och försök hitta gemensamma nämnare. Inte helt oväntat har dessa en rad saker gemensamt som att de varit aktiva i “nya brancher”, tagit höga risker, varit aktiva inom R&D, etc. (Böckerna listar också en rad totalt icke-informativa saker som att de haft rätt person på rätt plats, de har varit “close to the customer”, haft en “bias for action” osv.).
    Besanko m fleras poäng är just att denna typ av lista är helt värdelös som grund för att fatta beslut om framtida agerande. Som de så väl uttrycker det “A strategy of “monkey see, monkey do” is no guarantee of success”.

Trackbacks

  1. […] har skrivit om den problematiska ekonomijournalistiken på ekonombloggen http://www.ekonomistas.se, här och hans kollega Jesper Roine likaså, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: