Det är svårt att göra rätt

Läser i en liten TT-annons i dagens UNT att Al-Qaida har klarat sig helskinnat undan finanskrisen som drabbat övriga världen. Den ekonomiska bojkott som starade efter 11 september har nämligen inneburit att terrornätverket står utanför de finansiella marknaden.

Detta faktum belyser återigen svårigheten för oss människor att göra det vi tror är rätt, något som tidigare har diskuterats av Ekonomistas-Jonas i ett inlägg om barnarbete.

Se även Sundsvalls Tidning

Comments

  1. Med tanke på att hela al-Qaidas existens som fungerande organisation är tvivelaktig, och Osama själv förmodligen är död, torde banktillgodohavanden eller inte förmodligen spela rätt liten roll. Gerillakämparna i Afghanistan har nog andra finansieringskällor än bankkonton. De som drabbas – och det är det djävliga – är mottagare av medel som exempelvis somalier i utlandet vill skicka hem till sina plågade familjemedlemmar. De har det svårt nog ändå, utan att behöva bli drabbade av ekonomiska repressalier för att de lever i ett land där bankväsendet inte fungerar.

  2. Björn: jag håller med om att den ekonomiska bojkotten kan ifrågasättas redan från början, men tanke på att den drabbar oskyldiga som redan tidigare befinner sig i en svår situation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: