Gjorde Riksbanken rätt?

Riksbanken höjde idag reporäntan trots att flertalet experter avrått från en sådan höjning. Var det rätt? Någon har sagt att en centralbanks jobb är att vara impopulär. Utifrån det kriteriet verkar de ha skött sig. Och jag tycker att Riksbankens resonemang verkar rimligt och motiverat.

Min kollega Annika Alexius tycker också att beslutet var korrekt, givet Riksbankens inflationsmål. Men hon tycker att inflationsmålet är felaktigt formulerat och att Riksbanken borde få en tydligare uppgift att även stabilisera produktion och sysselsättning. Jag tror att en sådan ändring skulle få små effekter. Riksbanken brukar säga att de redan tolkar sin uppgift så. Men visst – om så är fallet kanske målformuleringen bör ändras.

Tidigare i somras ifrågasatte även Gunnar Örn målformuleringen. Hans förslag var att införa ett mål för tillväxten i nominell BNP. På så sätt kombinerar man inflationsmålet med ett mål för den ekonomiska aktiviteten. Dessutom anger målet explicit hur avvägning mellan de två målen ska viktas. Denna målformulering brukar gillas av akademiska ekonomer, men jag tror inte att den har testats i praktiken. Ett problem är att den penningpolitiska uppgiften blir (ännu) svårare, och att vi oftare kommer att få se en “misslyckad” penningpolitik. Men om man vill ändra målformuleringen är detta definitivt något som bör övervägas.

Comments

 1. Jag har skrivit ett svar till Gunnar Örns förslag här: http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/nej_gunnar_%C3%B6rn_inflationsm%C3%A5let_%C3%A4r

  och jag har även diskuterat riksbankens beslut här:
  http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/riksbanken_gick_emot

 2. Sloped Mind: Det fanns en hel del intressant material på din blogg – det skulle vara kul att veta vem du är…

  Appropå formuleringen av Riksbankens inflationsmål: Jag såg att Lars E.O. Svensson i ett papper för helgens riksbankskonferens skrev att ett förtydligande håller på att utarbetas:
  “The Riksbank is working on a clarification of what flexible inflation targeting is, but this work has not yet been completed. [… F]lexible inflation targeting involves not only stabilizing inflation around the inflation target but also stabilizing the real economy (stabilizing measures of resource utilization).”

 3. Frederic Mishkin (tidigare ledamot av Feds Board of Governors och utvärderare av Riksbanken) skriver idag en kommentar i Financial Times där han försvarar inflationsmålspolitik. Vi kan notera att han för fram den svenska Riksbanken som ett föredöme i att bedriva flexibel inflationsmålspolitik, dvs att penningpolitiken tar hänsyn till såväl inflation som konjunkturutveckling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: