Därför är kvinnor mer vänster

Debatten om varför kvinnor är mer vänster än män blossar upp med jämna mellanrum. Eftersom det spekuleras så vilt är det kanske bäst att komma med ett svar på frågan. Kvinnor är mer vänster därför att de i högre grad än män är beroende av den offentliga sektorn för sin försörjning. Dessutom tjänar de mindre vilket brukar vara en bra indikator på vem som röstar vänster.

Kan jag belägga detta påstående? Nja, eftersom vi har rösthemlighet är det naturligtvis omöjligt. Men med hjälp av exit-poll data som ligger på datorn går det att testa om kvinnor är mer vänster (röstar på s, v eller mp) än män.

Till höger ser vi resultatet. Den råa skillnaden är ca 6 procent. När man tar hänsyn till att kvinnor i större utsträckning arbetar i kommunal sektor krymper den till 2 procent. När fler förklaringsvariabler läggs till minskar skillnaden för att slutligen försvinna.

Så enkelt var det. Kvinnor och män röstar inte olika om man tar hänsyn till var i samhället de befinner sig. Den riktigt intressanta frågan är varför så mycket energi läggs på att spekulera kring något som är så lättförklarat? Någon valforskare måste ju gjort denna upptäckt för länge sedan.

Comments

  1. Peter Gerlach says:

    En potentiell anledning skulle väl vara att det bara är en korrelation som beror av en tredje faktor.

    Nu spekulerar jag bara men kan man inte anta att de offentliga jobben också fokuserar på mjukare frågor och därför är mer “vänster” och mindre marknad i sin natur. En stereotyp bild är ju att kvinnor uppfostras till att hjälpa varandra och ta hand om varandra i högre utsträckning än män som mer lär sig att man ska klara sig själv. Ponera att detta skulle vara sant, då leder väl detta till att kvinnor både hellre arbetar inom vård, skola och omsorg samtidigt som de röstar på de partier som iaf har en image av att vi i samhället ska hjälpas åt och ta ansvar för varandra.

  2. Visst, man behöver inte överge hypotesen att kvinnor är i grunden annorlunda än män på basis av dessa resultat. Samtidigt finns det resultat från USA som visar att kvinnors politiska preferenser har skiftat från höger till vänster när det blivit mer lönsamt för dem att vara vänster. Som vanligt behövs mer forskning (eller så kanske den redan finns) men i väntan på denna använder jag Occams rakkniv och drar slutsatsen att både kvinnor och män röstar egennyttigt men deras incitament skiljer sig åt.

Trackbacks

  1. […] Jonas Vlachos analyserar varför kvinnor röster mer åt […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: