Grundkurs i inflationsbekämpning

Den stigande inflationstakten får allt mer uppmärksamhet. Vad kan vi då göra för att bekämpa inflationen? I ett avsnitt av Milton Friedmans TV-serie Free to Choose från 1980 ges en grundkurs i inflationsbekämpning. Trots några decennier på nacken är avsnittet förvånansvärt fräscht. Friedman förmedlar flera värdefulla poänger och insikter (se 26:40-27:15 för en illustrativ liknelse mellan inflation och alkoholism, och 12:55-14:20 angående att inflation inte kan skyllas på stigande import- och råvarupriser).

PenningmängdFriedman skulle säkert med intresse ha läst dagens pressmeddelande från SCB där penningmängdens utveckling presenteras. (I dessa tider ligger ju vanligen fokus på styrräntans nivå och utveckling.) Förmodligen skulle han ha hävdat att den höga inflationen beror på att man har låtit penningmängden öka för mycket.

TV-serien Free to Choose sändes under 1980-talet i ett flertal länder, men naturligtvis inte i Sverige där Friedmans åsikter knappast platsade i statstelevisionen.

Comments

 1. Martin: Hur kommer det sig att M1 och M3 divergerar så tydligt från mitten av 2007?

 2. Jag vet inte. En anledning till att centralbanker har slutat fokuserar på penningmängdsmått är att de är instabila och svårbegripliga. Fram till början av 1980-talet var sambanden tydligare, men nu har de finansiella marknaderna blivit mer komplexa. Det är därför svårare att avgöra vad som är ett lämpligt mått på “penningmängden”.

  Om jag ändå tvingas tolka utvecklingen tycker jag att det är naturligt att M1 växer långsammare nu när styrräntan är högre. Kanske har oron om konjunkturläget och börsutvecklingen medfört ett ökat sparande hos riksgälden och på penningmarknaden. En snabb titt på underliggande data tyder på att det är de posterna som har ökat i M2 och M3.

 3. martin says:

  Vi har idag inga faktiska reservkrav för komersiella banker vilket gör att en skolboks-multiplikatoreffekt inte gäller. Centralbankerna har ingen direkt kontroll överhuvudtaget på den totala penningmängden skulle man säga, de pengarna skapas utanför deras värld.

  Cirkulationen har väl minskat på grund av oro, velociteten sjunker. Sparandet som Martin påpekar. –> Bredare aggregaten ökar

  Samma sympto i USA så vitt jag förstått. M0 har i princip noll tillväxt trots räntesänkningar fast de bredare måtten ökar dramatiskt.

 4. David says:

  Vad i hela frid(man) händer efter att friedman (minut ~47:50) säger att inflation uppstår pga att “we as citizens want you politicians to spend others money on us (“oss” alltså) but not our money on any body else”, när sedan politikern säger något i stil med, ja du vill att vi skär ner de offentliga utgifterna på “public” skolgång.. Då svarar han typ, precis, alla vet var jag står där.?!?!

  Vill inte karln ha en gemensamt finansierad skolgång överhuvudtaget?

 5. David: Utan att vara Friedman-expert har jag för mig att han är mannen bakom skolpengs-tanken. Vilket torde betyda att han är för en offentligt finansierad skola.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: