Lärdomar från den svenska bankkrisen

Den svenska bankkrisen får fortsatt amerikansk uppmärksamhet, se USA Todays beskrivning av den svenska krisen med kommentarer från svenska ekonomer.

(Vi har tidigare uppmärksammat att Paul Krugman diskuterar detta på sin blog.)

Comments

  1. Lennart Berg says:

    Tilläggas kan att Economist i sina analyser kontinuerligt refererar till den svenska och nordiska bankkrisen i början av 90-talet. Se t ex nummert med specialrapporten om Wall Street den 22:a till 28 mars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: