Evolutionen gav oss Michael Douglas, eller?

Evolutionen har givit oss biologiska förutsättningar som förmodligen spelar en stor roll för hur våra samhällen fungerar. Att förklara fenomen i dagens samhälle med evolutionära förklaringar är dock ofta problematiskt — de är svåra eller omöjliga att testa empiriskt. Människor är inte bananflugor och vi kan därför inte testa dem direkt. Mer indirekta empiriska test försvåras av att mänskligt beteende i dag sker under förutsättningar som är väldigt olika de då vi formades av evolutionen.

Låt oss ta ett exempel som rapporterades i gårdagens New Scientist och ABC News och dagens Expressen. Michael Douglas fru är 25 år yngre än han. I genomsnitt gifter sig män med kvinnor som är yngre än dem själva. Det är lätt att koka ihop en evolutionär förklaring till varför det är på detta vis. Om denna evolutionära förklaring är riktig ska kvinnor ha incitament att gifta sig med äldre män (och vice versa). Incitament i evolutionära termer handlar om att få fler överlevande barn.

I en artikel publicerad i Biology Letters visade några forskare att det stämmer att par med större åldersskillnad har fler barn. Min kollega Erik Lindqvist har i ett svar på deras artikel i samma tidskrift påpekat att forskarna glömt kontrollera för kvinnans ålder. Det är självklart så att där ålderskillnaden är stor är också kvinnan i genomsnitt yngre och ett sådant par har därför mer tid på sig att skaffa fler barn. Erik visar att det inte är själva ålderskillnaden som spelar roll.

Detta bevisar dock inte att den evolutionära förklaringen är felaktig. Vårt moderna samhälle är väldigt olikt det samhälle då evolutionen formade oss, så det är fullt möjligt att det fanns bonusbarn förknippade med stor ålderskillnad för 10000 år sedan eller så.

Men lika lite skulle en korrelation mellan åldersskillnad och antal barn när man kontrollerar för kvinnans ålder kunna tas som stöd för teorin. Korrelation och kausalitet är förstås inte samma sak, vilket både Expressen, New Scientist och den ursprungliga artikeln i Biology Letters missar helt. Det kan förstås finnas selektionsproblem på grund av att människor som föredrar en betydligt yngre respektive äldre partner inte är representativa.

Om vi verkligen vill leda just den här evolutionära teorin i bevis krävs att den empiriska analysen på något sätt hanterar selektionsproblem samt använder data från människor som lever under omständigheter som liknar de då vi formades evolutionärt. Inte helt lätt, med andra ord.

Comments

  1. Dr And says:

    Intressant, men varför utelämna att äldre kvinnor men inte äldre män är infertila. Där har vi en biologisk förklaring till att 50+ kvinnor har mkt svårare än 50+ män att skaffa en yngre partner och barn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: