Vem blir ny chef på SNS?

Det finns få fristående institut i vårt land som är så etablerade som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Sedan 1940-talet har SNS bildat opinion i frågor som berör samhällsekonomi, näringsliv och politik och haft såväl toppchefers som ministrars fulla uppmärksamhet.

I somras meddelades SNS att dess nuvarande chef Stefan Lundgren avgår (och blir ny gd på SCB). Vem som ska efterträda honom är för mig helt okänt. Ryktet säger att styrelsen är nere på fem namn, men vilka det är kan jag (och gärna ni!) bara spekulera om.

En uppenbar kandidat är Pontus Braunerhjelm, professor på KTH, vd på FSF och tidigare vice VD på SNS och IUI och dessutom nyss chef för Globaliseringsrådet. Det torde vara få som har sådan erfarenhet av närkontakt med såväl akademiker, politiker som näringslivsrepresentanter.

En annan kandidat som det glunkats om är Torbjörn Becker, chef på SITE vid Handelshögskolan, med flera års erfarenhet som IMF-ekonom. Han torde sedan starten på SITE år 2006 ha byggt ett stort nätverk inom statsförvaltning och företag intresserade av ekonomisk utveckling i särskilt Östeuropa.

I övrigt vet jag inte vilka som kan vara aktuella. Susanne Ackum, chef för Ekonomiska avdelningen på finansdepartementet (vilket f ö Stefan Lundgren också varit!) och tidigare gd på IFAU borde vara högintressant. Det gäller nog även Tore Ellingsen, tung professor vid HHS, tidigare medlem av Ekonomiska Rådet och sedan flera år aktiv i SNS:s olika verksamheter.

Eller är jag helt ute och cyklar?