Smakar valfläsk bra?

Utbyte av gåvor är ett sätt för människor att knyta sociala band till varandra. Man glädjer andra samtidigt som man förväntar att gåvorna återgäldas, vilket fördjupar relationer. Är det några som verkligen förstått gåvors betydelse är det politikerna. Detta är sannolikt skälet till att vi varje valår översköljs med olika löften som politikerna förväntar att vi återgäldar i form av röster. Men funkar det verkligen så? Stämmer politikernas tro att väljare belönar löften? Svaret är ja, enligt en ny studie av svenska och finska ekonomer.

Det är Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara som studerat socialdemokraternas vallöften om stöd till barnfamiljer i riskdagsvalen 1994 och 1998. Under krisåret 1994 föreslog socialdemokraterna kraftiga besparingar i barnomsorgen medan de 1998 vände om och lovade stora subventioner till barnfamiljer u form av den numera välkända maxtaxan på dagis.

Genom att jämföra röstbeteenden hos barnfamiljer med små skolbarn och barnfamiljer med dagisbarn under de två åren försöker forskarna urskilja effekten av vallöftena på hur folk röstade. Och resultaten visar att barnfamiljer med dagisbarn tydligt svarade på de ekonomiska löften — såväl negativa som positiva — som socialdemokraterna ställde ut.

Intressant nog verkar inte alla politiker ha insett dessa drivkrafter. I intervjuer om orsakerna till socialdemokratins valframgång 1998 trodde inte dåvarande statsminister Göran Persson att maxtaxan haft någon betydelse. Men där trodde han fel, visar forskarna. Löftet om maxtaxan förbättrade partiets valresultat med 1,5 procentenheter. Valfläsk smakar med andra ord bra!

Tips: Se även SR Ekot idag och Niclas Berggren om detta ämne.