Mats Bergman: Högskolestiftelser – vad är problemet?

Det här är ett gästinlägg av Mats Bergman som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

I somras föreslog Utbildningsdepartementet i en departementspromemoria att det ska bli möjligt för universitet och högskolor att ombildas till högskolestiftelser. Förslaget har väckt en debattstorm, t.ex. i DN i förra veckan och genom ”den arge professorns icke-remiss”, som fått stor uppmärksamhet och spridning. Men vad handlar förslaget egentligen om? Och varför kritiseras det så hårt? [Read more…]

Mats Bergman: Sänk OH-påslagen till universiteten!

Det här är ett gästinlägg av Mats Bergman som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Liksom många andra verksamheter finansierar de svenska universiteten och högskolorna gemensamma kostnader – central förvaltning, bibliotek, reception m.m. – genom OH-påslag på medel som används för undervisning och forskning. Detta gäller för direkta statliga forskningsanslag liksom för medel från externa forskningsfinansiärer, som exempelvis Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Under många år fanns en etablerad princip att de senare inte betalade mer än högst 35 procent OH, medan universiteten själva fått besluta om vilket OH-påslag som ska belasta de direkta statliga medlen. [Read more…]