Att sporta lönar sig

Det har funnits tendenser till motionsfientlighet i vissa tididare inlägg här på Ekonomistas. Själv har jag t ex ifrågasatt det rationella med att köpa träningskort, medan Ekonomistas-Jonas har anklagat motionärer för att vara miljöbovar.

Nu är det dock dags med lite goda nyheter för den sportige.  Forskaren Michael Lechner har nämligen i en forskningsrapport visat på betydande framtida löneeffekter av sportaktiviteter.  Över en 16-års period då finner Lechner att den som har motionerad flitigt kan öka sin inkomst med 20000 euro.  Vad beror detta på?  Jo, enligt forskningsrapporten så är det framför allt bättre hälsa och ett allmänt bättre välmående som förklarar de ökade framtida lönerna.

Vilken slutsats ska man dra av detta? Kanske att inkomstskatter faktiskt är ett effektivt vapen mot växthuseffekten.