Kronvittnessystemets verkliga poäng är prevention

Häromveckan öppnade justitieminister Beatrice Ask för möjligheten att använda kronvittnen, alltså att ge strafflindring till den som anger medbrottslingar och därigenom hjälper till att klara upp ett brott. Kommentarerna till detta i diverse sammanhang indikerar att systemets styrka inte riktigt gått fram. Borås Tidnings ledarredaktion bekymrar sig för vad som händer med rättvisan när ”en stor skurk kommer lindrigare undan bara genom att peka finger åt en ännu större skurk”. Kanske är det därför rättvisan är blind, inte för att den dömer alla lika utan för att den skulle rodna inför ett system som detta, spekulerar de. Svenska Dagbladets ledarblogg noterar (utan referens till Borås Tidning) att resonemanget om att en stor skurk kommer undan genom att peka finger åt en ännu större skurk kanske inte är incitamentsriktigt. De bekymrar sig istället över att det omvända kan vara fallet: ”Problemet är att incitamenten gör att man antagligen inte kommer åt de brottslingar man allra helst vill komma åt. Om flera är misstänkta är det den som riskerar längst straff som har starkast skäl att samarbeta.” [Read more…]