Skatteplanering under 3:12-reglerna – ytterligare bevis och svar till Ericson och Fall

(av Annette Alstadsæter och Martin Jacob, ED 2013:2)

Många deltidsarbetande är “deltidsarbetslösa” och vill arbeta mer än vad de har möjlighet till. Deltidsarbetslösa personer kan under vissa villkor få arbetslöshetsersättning. A-kassa till deltidsarbetslösa har troligen andra effekter än a-kassa till arbetslösa. Högre ersättning till deltidsarbetslösa kan leda till att heltidsarbetslösa söker mer aktivt efter arbete och blir mer benägna att ta ett deltidsjobb som en språngbräda till heltidsarbete. Författaren utvecklar en sök- och matchningsmodell för att undersöka hur optimal a-kassa till såväl heltids- som deltidsarbetslösa bör utformas.

Läs artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: