Ekonomisk Debatt nr 2 2013

Ledare

Vi behöver mer kunskap kring hur biståndet ska utformas
Therese Nilsson

Artiklar

Tjugohundratalets arbetsmarknad – fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering? 
Rune Åberg

Experiment med välfärden
Sven-Olov Daunfeldt och Stefan Fölster

Tidiga insatser för sjukskrivna – rätt medicin för lägre sjukfrånvaro? 
Per Engström, Pathric Hägglund och Per Johansson

Är lyckan grön? 
Bengt Brülde och Filip Fors

Politiska förvecklingar – inte OPEC:s marknadskontroll – förklarar oljeprisets fenomenala utveckling 
Marian Radetzki

Forum

Skatteplanering under 3:12-reglerna – ytterligare bevis och svar till Ericson och Fall
Annette Alstadsæter och Martin Jacob

Bokanmälningar

James D Miller: Singularity Rising: Surviving and Thriving in a Smarter, Richer, and More Dangerous World 
Olle Häggström

Debra Satz: Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets och Michael Sandel: What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets 
Eskil Wadensjö

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar

Nationalekonomiska föreningens förhandlingar: Budgetpropositionen för 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: