Experiment med välfärden

(av Sven-Olov Daunfeldt och Stefan Fölster, ED 2013:2)

Förändringar inom den svenska välfärden styrs ofta av modevågor snarare än av noggranna utvärderingar. Experimentella metoder för att utvärdera verksamheten är ytterst ovanliga, trots att denna metodansats används allt oftare i forskningslitteraturen. Syftet med denna artikel är att kartlägga de randomiserade fältexperiment som har genomförts inom välfärdssektorn i OECD-länderna. Vår genomgång visar att experimenten har lett till en ökad kunskap i ett flertal frågor av stor betydelse för välfärdstjänsternas utformning.

Läs artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: