Är lyckan grön?

(av Bengt Brülde och Filip Fors, ED 2013:2)

Finns det några skäl att tro att det är bra för oss att leva mer ”grönt” än vad vi gör i dag, t ex att en grön livsstil har positiva effekter på vår hälsa eller livskvalitet? Det beror förstås på vad vi menar med ”grön livsstil” i detta sammanhang. Är det en naturnära livsstil som avses, eller är det snarare en miljövänlig eller ”klimatsmart” livsstil? I denna artikel undersöker vi vilka effekter en mer klimatsmart livsstil skulle ha på vår lycka och kommer fram till att vi antagligen skulle bli något mindre lyckliga om vi levde mer klimatsmart.

Läs artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: