Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?

av Magnus Henrekson och Nina Öhrn (ED 2011:1)

Magnus Henrekson och Nina Öhrn visar att flytten av huvudkontor ut från Sverige har stannat av under det senaste decenniet. De menar att processen där företag i snabb takt flyttade sina huvudkontor från Sverige i slutet av 1990-talet förmodligen var en övergång från ett system där de flesta svenska storföretagen hade huvudkontoret i Sverige och kontrollerades av svenska investerare.

I dag, ett drygt decennium senare, har ett nytt system etablerats där företag i större utsträckning ägs över nationsgränserna och där huvudkontoren lättare kan flytta. En fortsatt hög andel huvudkontor i Sverige förutsätter goda betingelser för svenskt företagsägande och attraktiva villkor för de verksamheter som utgör och omger ett storföretags huvudkontor.

Läs hela artikeln här.

Trackbacks

  1. […] storstäders betydelse för entreprenöriell aktivitet. Magnus Henrekson och Nina Öhrn visar att storföretags tendens att flytta ut huvudkontoren från Sverige har avstannat det senaste decenniet och  Ulf Persson och Knut Ödegaard efterlyser mer drastiska åtgärder för […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: