Utmärkt genomgång av anställningstrygghetens konsekvenser

Hur lagstiftad anställningstrygghet påverkar arbetslöshet, lönebildning och incitamenten för investeringar är humankapital är en mycket viktig policyfråga. Samtidigt är det en fråga där ideologiska föreställningar ofta får dominera i debatten. Det kan därför vara informativt att läsa John van Reenens utmärkta och kärnfulla sammanfattning av både det empiriska och teoretiska forskningsläget kring dessa frågor. Van Reenen visar tydligt att konsekvenserna inte sällan är kontraintuitiva och att en analys enbart baserad på sunt förnuft riskerar att missa viktiga aspekter. Intresserade kan även med fördel läsa Per Skedingers nedladdningsbara bok om effekterna av anställningsskydd.

Comments

  1. Micke says:

    Mycket intressant! Jag erkänner gärna att detta argument var nytt för mig och fick mig att tänka ett varv till:

    Finally, since the state pays unemployment benefits (and this social cost is ignored by firms when making) there may be an inefficiently high level of layoffs as argued by IMF Chief Economist, Olivier Blanchard. In these circumstances EPL can sometimes act as an efficient “layoff tax”.

    Jag förstår dock att liberterianernas argument nu är att detta visar på ännu ett problem med hög statligt finansierad arbetslöshetsersättning. Men den maskburken ska vi nog inte öppna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: