Nytt nummer av Ekonomisk Debatt: Om Familjeföretag, Bo Södersten och Girig-Sverige!

Ett nytt nummer av Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt har precis kommit ut. Det innehåller en ledare om hemarbete samt flera intressanta artiklar om familjeföretagens betydelse, Bo Södersten, entreprenörsforskning och statens uppkomst. I avdelningen “Forum” debatteras frågor om nationalekonomisk forskning. En recension av den uppmärksammade boken “Girig-Sverige” avslutar numret.

LEDARE

Lovisa Persson: Forskning vid Walden

ARTIKLAR

Martin Andersson, Magnus Henrekson, Sarah Jack, Mikael Stenkula, Karin Thorburn, Ivo Zander: Entreprenöriellt beslutsfattande – Global Award for Entrepreneurship Research 2022 till Saras Sarasvathy

Anders Kärnä, Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson: Familjeföretagens betydelse för motståndskraften och omställningskraften i näringslivet

Nils-Petter Lagerlöf: Statens uppkomst och jordbruket

Mats Lundahl: Porträtt av en provokatör: Bo Södersten (1931–2017)

FORUM

Kajsa Hansson, Emil Persson, Gustav Tinghög: Nationalekonomer behöver jobba med fler än psykologer

Mattias Forsgren: Testa teorier, inte bara effekter

Fredrik W Andersson, Eskil Wadensjö: Från Ukraina och Belarus

RECENSIONER

Anders Vredin: Andreas Cervenka: Girig-Sverige – så blev folkhemmet ett paradis för de superrika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: