Opartiska domare?

Nämndemannaväsendet dyker åtkommande upp i den svenska debatten och då inte sällan med kritiska synpunkter på nämndemännens bristande objektivitet. Om inte nämndemännen är opartiska är det naturligtvis ett hot mot rättssäkerheten. Även om diskussionen är befogad är det viktigt att påminna om att alternativet inte är uppenbart. Det finns nämligen en bred och stor forskningslitteratur som visar att inte heller domare är opartiska.

Som vanligt är mycket av forskningen från USA och en nyligen publicerad studie (sammanfattning) finner systematiska skillnader i hur amerikanska domare utsedda av demokrater och republikaner dömer. Kvinnor som har turen att hamna framför en republikanskt utsedd domare får i snitt två månaders kortare fängelsestraff än den som döms av en domare utsedd av demokrater. Svarta som döms av republikanska domare får däremot tre månader mer i fängelse än om de döms av demokrater. Resultaten är helt i linje med åtminstone mina förutfattade meningar om amerikanska demokrater och republikaner.

Precis som andra människor kan domare ha bra och dåliga dagar men att empiriskt undersöka om det påverkar dem i yrkesrollen är svårt. En annan amerikansk studie kopplar emellertid samman oväntade förluster för de amerikanska fotbollslag som domare sannolikt sympatiserar med och vilka straff som döms ut. Efter sådana oväntade förluster delar domarna ut längre fängelstraff och det är framförallt svarta dömda som drabbas.

Detta är resultat från enskilda studier och det finns alltid anledning att vara misstänksam mot sådana. En studie som fann att domare inte påverkas av att hemmalaget råkat ut för en oväntad förlust hade gissningsvis aldrig publicerats. Att det finns systematiska skillnader i hur hårda straff domare dömer ut är däremot väldokumenterat. Sådana skillnader har också använts i en mängd studier för att skatta de kausala effekterna av olika typer av straff. Flera studier gäller som sagt USA, men det finns även studier för Sverige och Norge som använder sig av denna ansats. Metoden är inte okontroversiell (se diskussion i denna uppsats), men att det föreligger betydande systematiska skillnader mellan domare står bortom allt rimligt tvivel.

Eventuellt bristande objektivitet bland nämndeman är alltså inte i sig är ett argument för nämndemannaväsendets avskaffande. Även alternativa system skulle ju med största sannolikhet lida av likartade problem och vilket som är bäst är en minst sagt utmanande fråga att besvara. Kanske AI kan göra processen rättssäkrare men det är viktigt att ha i åtanke att även AI baserar sina slutsatser på redan avgjorda fall. Finns det bristande opartiskhet i dessa så kan AI komma att replikera denna. Inte heller är det uppenbart vilka data man vill mata in i algoritmen. Är man inte försiktig finns annars risken att även datorn börjar utdöma hårdare straff när hemmalaget förlorat sina matcher.

Comments

  1. Chistian Bjurstedt says:

    Det är väl ändå inte frågan om hundraprocentigt objektivt dömande utan vilken grupp som har bäst förutsättningar att förstå komplexa mål och fatta rationella beslut, domare eller nämndemän? Jag vet i alla fall vilka jag satsar mina pengar på.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: