Om behovet av att fördela globaliseringens vinster

Frågan om globaliseringens effekter har stötts och blötts en längre tid, men kanske är det först nu, efter det amerikanska presidentvalet och sommarens Brexit-omröstning, som den fulla vidden av vad som står på spel börjar gå upp för folk. Här listas några texter som kanske kan bidra till den diskussion om globaliseringens konsekvenser som med säkerhet kommer att pågå under lång tid framöver.

 1. Thomas Piketty i ett nyskrivet inlägg (på franska eller på engelska) för Le Monde om hur Trumps valseger pekar på behovet av en mer jämlikhetsinriktad globalisering.
 2. En nyutkommen bok, The Great Convergence – Information Technology and the New Globalization, skriven av den erfarne ekonomiprofessorn Richard Baldwin där de flesta relevanta aspekter på vår tids globalisering berörs på ett insatt vis.
 3. Krönikan Bexit, Trump, and Globalization’s Have-nots skriven av tungviktarprofessorn i internationell ekonomi vid Harvard, Jeffrey Frankel.
 4. Boken Globalization and History av ekonomhistorikerna Kevin O’Rourke och Jeffrey Williamson där läsaren får inblickar i hur den första globaliseringen under 1800-talet havererade under första världskriget och aldrig återupptogs under mellankrigstiden på grund av populistiska och främlingsfientliga partier och folkrörelser i både USA och Västeuropa.
 5. Statsvetarprofessor Peter Esaiasson i en artikel i senaste Respons om att västvärldens politiker måste bli mer lyhörda för att inte populismen ska breda ut sig.
 6. Rapporten Globalisering och inkomstfördelning av Jesper Roine och mig, skriven (redan) 2008 för Globaliseringsrådet, där vi poängterar vikten av att globaliseringens vinster bör fördelas på ett avvägt sätt för att undvika politiska bakslag.

Comments

 1. Olof Johansson-Stenman says:

  Tack för bra lästips, flera nya för mig!

 2. Sven Hellroth says:

  Håller med, utmärkta lästips!

 3. hjalmar says:

  Tack för manga tips! Här är en kommentar till din referens till Brexit/Trump.

  Det är nog klart att en bättre fördelning (speciellt I UK o US) hade varit bra (och Trump och Brexit kanske undvikits). Å andra sidan är jag nog mer förbryllad att Polen, som väljer en populistisk väg (protektionismen begränsas bara av EU) trots att landet haft en exceptionell utveckling under de senaste 25 åren. Min konklusion är att denna våg av nationalism inte kan stävjas av fakta (som din rapport, som i dessa kretsar antagligen ses som en elitistisk partsinlaga), då den mer drivs av känslan att världen är kaotisk. Och saga vad man vill men de senaste 25 åren har det hänt väldigt mycket! Globalisering (samt EU och invandring) används som argument, men man skulle säkert hitta andra argument om inte dessa fanns. Så vad kan man göra när fakta inte betyder mycket, de etablerade partierna är mer eller mindre diskvalificerade (då dom måste ta hänsyn till fakta och verkligheten, istället för känsloverifierade uppfattningar, det är väl detta som är “politisk korrekt” eller anses elitistiskt), och nyhetsflödet blir mer och mer subjektivt (och ogranskat)? Jag tror att det kommer att vara en skakig resa framöver och det kommer ta tid.

 4. Det är viktigt att undvika den envisa myten att globalisering är ett neutralt och tekniskt förlopp som vi bara kan välja ex-post fördelningspolicy i respons till. Det finns många sätt att globalisera och alla är oundvikligen politiska. Dean Baker redogör bra för de politiska val som format den globalisering vi nu lever med konsekvenserna av. Senast i boken “How Globalization and the Rules of the Modern Economy Were Structured to Make the Rich Richer”. http://deanbaker.net/books/rigged.htm

 5. En intervju med Michael Hudson https://youtu.be/Gfg4yv7fnww

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: