Färre, och mindre, spekulationsbubblor på marknader med enbart kvinnor

I samband med den senaste finanskrisen hördes ibland röster som hävdade att en sådan kris inte hade uppkommit om det inte varit för det faktum att en övervägande majoritet av aktörerna i finansbranschen är män. I en ny uppsats i American Economic Review testar Catherine Eckel och Sascha Füllbrunn om det ligger något i det påståendet. De finner att svaret är ja.

Eckel och Füllbrunn använder ett experiment som har genomförts många gånger: I laboratoriet skapas en stiliserad tillgång (exempelvis en aktie med en återkommande utdelning). Denna handlas över ett tiotal perioder och alla deltagarna har information om hur den förväntade avkastningen på tillgången kommer att se ut över tid. Trots perfekt information om vad priset “borde” vara uppstår i princip alltid en tillgångsbubbla när experimentet genomförs: Under tidiga perioder i experimentet är priset på tillgången, i genomsnitt, långt över det fundamentala värdet. När sedan handeln börjar lida mot sitt slut uppstår en krasch.

Det som är nytt i Eckels och Füllbrunns uppsats är att de tittar på tillgångsbubblor i laboratoriemiljö utifrån ett könsperspektiv. När det är män som deltar i experimentet hittar de samma bubblor som tidigare studier. Men när det bara är kvinnor som deltar i experimentet blir bubblorna antingen betydligt mindre, eller uteblir helt.

Anledningen till detta verkar inte vara att kvinnor beter sig fundamentalt annorlunda oavsett vem de handlar med. Istället handlar det om att kvinnor, när de noterar att det enbart är andra kvinnor med på marknaden, förväntar sig att priset ska ligga på den fundamentala nivån och att ingen bubbla ska uppstå. När kvinnor handlar med enbart kvinnor men inte vet om detta utan tror att de även handlar med män uppstår bubblor. (Denna situation erhålls i laboratoriet genom att där även finns män som deltar på en annan marknad, men det är inte känt för deltagarna vem som agerar på vilken marknad)

Så kanske är det sant som det stod i the Times i september 2008:

With more women on the trading floor, risk-taking would be a saner business.

Fast fler kvinnor  räcker inte, enligt Eckel och Füllbrunn – utan enbart kvinnor ska det vara!

Comments

 1. Intressant helt klart. Kanske ligger detta i linje med studier på helt andra områden där det visar sig att kvinnor är mer riskaverta (exempelvis i trafiken).
  Försöker sig författarna till studien på någon förklaring med hjälp teori från psykologi eller kanske genusvetenskap?
  Skulle det kunna vara så att kvinnor ser på andra kvinnor som klokare (och/eller mindre risk-benägna) än män. Om kvinnorna vet att också män deltar så tänker de sig att de också har möjligen själva tjäna på att vara med och bygga upp en “bubbla” men att de är klocka nog att hoppa av tåget i tid? Vilket de risk benägna männen inte gör.
  Ovanstående är såklart rena spekulationer…

  En fråga som kanske är relevant:
  I labb miljön: är det då kvinnliga “traders” och manliga “traders” som testas? Eller är det kanske ett någorlunda representativt urval av män och kvinnor i stort?
  Man kan ju tänka sig att “traders” skiljer sig kraftigt från gemene man/kvinna och att kvinnliga “traders” kanske trots allt är lika riskbenägna som sina manliga motsvarigheter även om det finns tydliga skillnader på befolkningen i stort.
  För utfall i finanskris är det väl just “traders” som skulle vara intressant…

  • Andreas SO says:

   Ska man ha svar på sådana frågor får man vända sig till psykologin och inte genusvetenskapen.

  • Experimentet följer den psykologiska traditionen att bara använda studenter, men det är oklart om det också är uteslutande studenter som tar en grundkurs i psykologi vid ett amerikanskt universitet (någonstans kring 67% av alla amerikanska studier i psykologi selekterade på de viset 2008).

 2. Förståsigpåare says:

  Fast på finansmarknaderna vet man ju sällan vad det fundamentala värdet är eller bör vara. Iallafall inte vad gäller den typ av aktier som oftast hamnar i bubblor. Dvs. i nya växande sektorer där det ännu inte satt sig riktigt vad värdet av sektorn är. It är väl det uppenbara exemplet. Men för all del kan uppenbarligen även något så urgammalt som bostäder och mark ha liknande tendenser men även där är det ju svårt att säga vad det fundamentala och långsiktiga värdet av en bebyggd villatomt i Nacka är.

  Förvisso är det ju intressant att män och kvinnor agerar annorlunda i exemplet ovan men det säger ju väldigt lite om vad som skulle hända i situationer där det är stor osäkerhet om vad det fundamentala värdet är.

 3. Bo Delning says:

  Är det kvinnliga “aktörer” i finansbranschen som deltagit i experimenten? I annat fall är det svårt att dra någon slutsats om utrensning av män bland “aktörerna” skulle få någon effekt.

 4. Hugo André says:

  Ett problem med detta resonemang är att bubblor kan vara ganska länge och att aktörerna tjänar på risktagande så länge de pågår.

  Om vi exempelvis ser på den amerikanska bostadsbubblan så drevs den som känt på av riskfylld kreditgivning till folk som knappt (eller i en del fall inte alls) hade möjlighet att betala tillbaka sina lån. Så länge bostadspriserna fortsatte att öka så fick de banker som gjorde dessa lån stora vinster, detta pågick från 2002/3-2007.

  Vad skulle ha hänt om ett par av storbankerna varit ledda av kvinnor (eller riskaversiva män) ? De hade undvikit dessa lån och tjänat mycket lägre vinst eller kanske gått med förlust. Men en firma som gör mindre vinst än sina konkurrenter varje år under fem till sex år har svårt att överleva – exempelvis kan de inte betala samma löner och förlorar många av sina bästa anställda till konkurrenterna. Om de håller fast vid sin lågriskstrategi hinner de troligtvis gå i konkurs innan finanskrisen ens har startat.

 5. Kvinnor slipper per automatik machogenen och känner kanske därför ett större ansvar för helheten. Ekonomiska utsvävningar som kan förstöra tillvaron för miljoner hushåll där hon förmodligen direkt förstår vilka som får ta den största smällen, barn, kvinnor och gamla, kanske inte tilltalar henne. Förhoppningsvis har hon längre tidsperspektiv än män. Hon tänker barn och barnbarn, hur blir det för dom om vi ska depression vart tionde år pga ett allt för högt risktagande? Manligt och kvinnligt är spännande. När Tom Sawyer ville imponera på Mary balanserar han på ett staket, Mary blir kanske imponerad och tycker att han är söt samtidigt som hon har sin primära uppgift klar för sig, familjen. Hur många ensamma mödrar går det på en ensam pappa?

Leave a Reply to ms Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: