Ekonomipriset 2014 till Jean Tirole

Som nyligen meddelades har 2014 års Ekonomipris tilldelats professor Jean Tirole vid IDEI, Toulouse School of Economics. Han har arbetat med flera av ekonomins centralaste problemområden med särskilt fokus på frågor kring marknadskonkurrens och reglering, ägarstyrning och finansiering av företag. Tirole är dessutom en centralgestalt i europeisk nationalekonomi och sedan många år verksam i Frankrike. Vi på Ekonomistas tycker att Jean Tirole är en mycket värdig mottagare av Ekonomipriset 2014 och gratulerar honom!

På 1980-talet publicerade Tirole flera viktiga bidrag om den offentliga regleringen av privata marknader där konkurrensen inte är perfekt. Många av dessa arbeten gjorde han tillsammans med landsmannen Jean-Jaques Laffont (som grundade det institut, IDEI, där Tirole idag är verksam). Genom att tydliggöra aktörerna och deras intressen gav Tirole och Laffont nya verktyg till förståelsen för hur offentliga eller privata monopol fungerar. Genomslaget av deras analyser ökade än mer efter att de sammanfattat sina arbeten i den idag smått klassiska läroboken A Theory of Incentives in Procurement and Regulation.

Tillsammans med Bengt Holmström har Tirole även gjort betydande bidrag inom forskningen om ägarstyrning och finansiering av företag. Deras uppsats Financial intermediation and loanable funds är en grundmodell som Tirole bygger hela sin lärobok The Theory of Corporate Finance kring. Fundamentet i analysen bygger på att både företag och finansiella mellanhänder har inkomster som kan pantsättas (pledgeable income) vilket påverkar båda parters beteende. Tirole har även analyserat likviditetsförsörjningen i ekonomin och hur den finansiella sektorn kan och bör regleras.

På senare år har Jean Tirole tillsammans med Roland Benabou vid Princeton-universitetet även skrivit ett antal viktiga teoretiska uppsatser inom beteendeekonomi där de bland annat studerar samspelet mellan inre drivkrafter och ekonomiska incitament (se till exempel denna eller denna artikel).

Jean Tiroles arbeten är också högaktuella för dagens debatt om organiseringen av offentlig sektor, till exempel vad som ska drivas privat respektive i offentlig regi samt i vilken utsträckning beslut bör delegars till oberoende experter (vilket Niklas Bengtsson skrivit här på Ekonomistas).

[Innehållet i detta inlägg kommer att uppdateras löpande. Läs även mer om priset till Tirole på Nobelstiftelsens hemsida.]

Trackbacks

  1. […] årets nobelpris i ekonomi delades ut till den franske professorn Jean Tirole. Han har tillsammans med landsmannen Jean-Jaques […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: