Tankar kring DNs PISA-granskning

Dagens Nyheters reporter Kristoffer Öhrstadius har via offentliga källor lyckats baklängesidentifiera PISA-resultaten i matematik för ett antal svenska skolor och deras elever. Han har även lyckats samköra PISA-resultaten mot — tillika offentliga — uppgifter om elevers och skolors resultat på nationella proven och funnit anledning att ifrågasätta PISA-provets pålitlighet. Den tes som drivs är att svenska elever i årskurs 9 är så stressade av att ta nationella prov att de inte orkat bry sig om PISA-provet. Det finns ett antal kommentarer att göra kring detta. [Read more…]

Var EP-valet verkligen en ”stor framgång” för tyska nynazister?

Främlingsfientliga partier hade stora framgångar i Europaparlamentsvalet. Det är extremt ledsamt att antalet rasister i det parlament som ska representera hela EU nu ökar. Men i ett fall – Tyskland – har media försökt blåsa upp valresultatet till något annat än det faktiskt är. Sedan valet har bland andra SvD, nyheter24, Aftonbladet och DN försökt plocka billiga skrämselpoäng på det faktum att det tyska nationaldemokratiska partiet NPD, med rötter i nazismen och ständigt hotade av förbud eftersom nazistiska partier inte är tillåtna i Tyskland, tog ett mandat i Europa-parlamentet. Men det är inte i Tyskland som problemet ligger.  [Read more…]

Anders Borg om att Finanspolitiska rådet kan få utvärdera penningpolitiken

[English]

I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdade jag att den demokratiska kontrollen av Riksbanken behöver skärpas, mot bakgrund av att Riksbanken åsidosatt både inflationsmålet och stödet för den ekonomiska politikens viktigaste mål, full sysselsättning. Bland annat föreslog jag att Finanspolitiska rådet ska få utökade resurser och ett utökat mandat att också granska penningpolitiken. I det sammanhanget kan det också vara lämpligt att det nya Finans- och penningpolitiska rådet överförs till Riksdagen och får denna som huvudman. Nu har enligt Bloomberg Anders Borg uttalat sig i denna fråga.  [Read more…]

Nya amorteringskrav medan noll-inflationen eliminerar den automatiska amorteringen

[English translation.]

I ett tal på Nationalekonomiska föreningens möte nyligen förespråkade riksbankschefen Stefan Ingves ett amorteringskrav. Han visade beräkningar för ett sådant krav som, med 50 års amorteringstid, medför en minskning av hushållens skulder med 2 procent per år. Märkligt nog förbigick han att den noll-inflation som Riksbanken penningpolitik resulterat i de senaste åren dessförinnan har eliminerat den automatiska amortering på 2 procent per år som en inflation på inflationsmålets 2 procent annars skulle medfört. [Read more…]