Läsvärt, vecka 10 2014

1. Recension av Alison Wolfs bok om kvinnors ökade karriärmöjligheter.

2. Rollings Stones Matt Taibbi om hur investmentbanker blivit storaktörer på råvarumarknaderna.

3. Diane Coyle om BNP-måttets historia, styrkor och svagheter.

4. Är nationalekonomin en bluff?

5. Om de negativa undervisningseffekterna av en absolut godkäntgräns i skolan.

6. Hur kan lärare på olika nivåer ställa frågor för att involvera studenterna bättre?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: