Lyssningstips under ledigheten

Juletid och nyårsledigt innebär förhoppningsvis tid för kontemplation och eftertanke. För alla som har möjlighet kommer därför här några spridda lyssningstips från när och fjärran.

 1. Amerikanska NPR:s podcast “Planet Money”. En rad oväntade och klart lyssningsvärda samtal om allehanda ekonomiska frågor. (Länk)
 2. SR:s Filosofiska rummet om “Tillit”. Tankeväckande diskussion om denna “djupa” institutionella variabel som förefaller vara så viktig för länders välstånd. (Länk)
 3. SR:s Filosofiska rummet om “Prekariatet — en ny global underklass”. En rejält knepig term på ett i högsta grad diffust fenomen: att den globaliserade ekonomin medför en växande och på vissa centrala sätt homogen grupp av korttidsanställda och arbetslösa, unga som gamla,  hög- som lågutbildade, i nord och syd. Programmet ger inga svar men är ställer en del intressant frågor. (Länk)
 4. Ed Leamer om makroekonomin i EconTalk. UCLA-ekonomen Leamer om sin bok där han lyfter fram behovet av mönster och berättelser för att bättre förstå makroekonomins utveckling. En mängd oneliners och garanterat nya perspektiv. (Länk)
 5. Studio Ett-intervju med Assar Lindbeck om hans memoarer. Förhoppningsvis kan denna “teaser” locka fler att läsa och lära av svensk nationalekonomis Grand Old Man. (Länk)

Comments

 1. Micke says:

  Instämmer i rekommendationen av både NPR och EconTalk. EconTalk har dessutom nyligen haft två episoder om utbildning som jag tror intresserar många av Ekonomistas läsare.

  Doug Lemov pratar om undervisningsteknik på http://www.econtalk.org/archives/2013/12/doug_lemov_on_t.html. Här vore jag intresserad av att höra kommentarer från någon som nyligen gått den svenska lärarutbildningen. Är det han säger självklara trivialiteter som är välkända eller helt nya saker?

  Lant Pritchett diskuterar undervisning i olika länder, med fokus på fattiga länder men med en del intressanta kommentarer som är relevanta även för rikare länder. Länk: http://www.econtalk.org/archives/2013/12/doug_lemov_on_t.html.

  Intressant iakttagelse från Pritchett: Hur får man goda PISA-resultat? Man inför livsavgörande prov för 16-åringar. Då kommer många, många föräldrar att betala mycket pengar för privatundervisning till sina barn. Men hur gör privatundervisningen skolan bättre? Svaret är att det gör den inte, men nu var det inte skolans resultat utan PISA-resultaten som var frågan här…

 2. Reblogged this on Business and Woman.

 3. Många intressanta program att ta del av, ska genast lyssna på Econtalk och NPR som verkar intressantast

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: